Väčšina obyvateľov Maďarska sú Slovania a Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

SLOVÁCI majú viac ako 8.000-ročné etnické gény
Slovákom nedávno genetici potvrdili, že sú rekordérmi etnickej dlhovekosti a autenticity. Zistili, že vyše 80% dnešnej populácie Slovenska zdedilo gény po svojich predkoch, ktorí žili v strednej Európe už pred 8.000 rokmi. Pravdu možno potláčať, ale nie zničiť (Veritas premitur, non opprimitur – Titus Livius, Seneca ml. a ďalší). Molekulárna genetika v posledných desaťročiach urobila priam neuveriteľný pokrok. Po rozšifrovaní biogenómu bol rozšifrovaný ľudský génom a v krátkom slede aj historický genofond moderných národov. Výsledky vedeckých analýz genofondov jednotlivých národov spochybnili alebo dokonca vyvrátili niektoré tzv. „večné pravdy“ historiografie, čo v daktorých krajinách vyvolalo „zemetrasenie“. Stručne opíšem príčinu takéhoto „zemetrasenia“ v susednej krajine.

 

Až 50% súčasnej populácie Maďarska má slovanské gény
Bývalý maďarský prezident Arpád Göncz v čase svojej oficiálnej návštevy v roku 1995 počas prednášky v Oxforde „pobavil“ prítomné politické a vedecké publikum, keď vyhlásil, že „po Avaroch prišli Maďari, ktorí sa ako prví usadili v Karpatskej kotline (Dunajskej kotline – pozn. aut.) a sú tu dodnes.“
Tieto pseudovedecké a faktami nepodložené názory totálne vyvrátili výsledky modernej génovej analýzy. Začalo to v roku 1991, keď renomovaný genetik profesor Stanfordskej univerzity (USA) L. L. Cavalli-Sforza uverejnil výsledky veľkoplošnej genetickej štúdie, ktorú uskutočnil na území dnešného Maďarska. Dosiahnuté výsledky tejto štúdie prof. Cavalli-Sforza zhodnotil nasledovne: „Maďarsko v Európe je anomáliou. Jazyk je ázijský, ale obyvateľstvo európske, väčšinou slovanské. A títo Slovania sú pôvodným obyvateľstvom Karpatskej kotliny. Absolútna väčšina obyvateľov Maďarskej republiky nie je etnicky maďarská, je prevažne slovanská a kontinuálne európska. Zostalo iba maďarské meno a aglutinujúci jazyk. Maďarských génov niet“ (Scientic American, november 1991).

 

Tieto výsledky boli také šokujúce, že vyvolali „zemetrasenie“ predovšetkým v Maďarsku, ale i v ďalších krajinách. Niekoľko renomovaných laboratórií v USA zopakovalo veľkoplošnú genetickú štúdiu na území Maďarska a dospeli k rovnako šokujúcim výsledkom. Záver týchto štúdií potvrdil nálezy prof. Cavalliho-Sforzu: „len s ťažkosťami možno nájsť nejaké stopy ugorských (staromaďarských) génov v súčasnej populácii Maďarov.“ V pomerne krátkom čase si laboratórne techniky modernej genetiky osvojili odborníci v mnohých krajinách. Nelenili ani v Budapešti a čoskoro aj maďarskí genetici uskutočnili rozbor DNA svojich spoluobčanov. Výsledky ich sklamali, lebo museli priznať, že mitochondriálne gény pochádzajúce z ugorských (staromaďarských) génov sa vyskytujú len u menej ako v 5% súčasnej maďarskej populácie. Maďarskí genetici svojimi výsledkami potvrdili aj ďalší nález prof. Cavalliho-Sforzu, a to, že absolútna väčšina populácie Maďarskej republiky nie je etnicky maďarská, ale je prevažne slovanská. Aj podľa maďarských genetikov až 50% súčasnej populácie Maďarska má slovanské gény. Zvyšok tvoria valasko-románske, germánske a iné gény. Na základe genetickej analýzy populácie Maďarska bol vyslovený názor, že „Maďari v súčasnom Maďarsku (v prevažnej miere) nie sú vôbec Maďarmi.“
Porovnajte sami: Sotva 5% súčasných Maďarov má ugorské (staromaďarské) gény, ale až 50% má slovanské gény (Sapienti sat!).
Nelenili a nelenia ani slovenskí genetici. V prvej dekáde 21. storočia doc. Ferák preskúmal historický genofond Slovákov a dospel k viac ako pozoruhodným výsledkom. Dokázal, že viac ako 80% Slovákov zdedilo gény po predkoch, ktorí žili v strednej Európe už asi 6.000 rokov pred Kristom, teda v mladšej dobe kamennej. To ale znamená, že boli sme (naši predkovia) v oblasti severokarpatského oblúka a pridunajských nížin už pred 8.000 rokmi. Táto dlhovekosť slovenskej etnogenézy urobila zo Slovákov rekordérov etnickej autenticity.
Zdroj: kapusany.info
Problémom súčasného výskumu histórie na Slovensku je Karol Pieta, ktorý sám má židovský pôvod a je vyslovene proti uznať niektoré do oči bijúce fakty a nálezy. V nálezoch stále hľadá iné národy..ako ten Slovenský..zdá sa, že za to môže nenávisť voči Slovákom a ich histórii.
Keď Pieta a jeho tím vykonáva výskum, tak často z náleziska miznú cenné nálezy..či úmyselne, aby skrývali a manipulovali históriu je otázkou.
Prečo nevedia zabezpečiť tak cenné náleziská je otázkou. Policajtov je dosť, nemali problém perzekuovať ľudi za rúška a byť v každom okrese..na hranici.
https://myzilina.sme.sk/c/5641588/pri-ziline-odkryli-vzacne-praveke-pohrebisko.html
Rotary club je pofiderný spolok, ktorý mnohí kritizujú za možné podozrenia z korupcie. Práve tento spolok združuje mnohých politikov, podnikateľov a vplývne osoby a tým môže viesť k ich korupčnému resp. kartelovému správaniu…
   Send article as PDF   

Check Also

Slota zo Žiliny spolupracoval s ŠTB

zdroj: https://www.upn.gov.sk/projekty/utvary-stb-a-ps-na-slovensku/priebeh-sluzby/?id_osoby=2508&pismeno=S    Send article as PDF   

3 komentáre

  1. Toto už nie je Slovensko,ako kedysi,ale Slovenská cigánsko-ukrajinská republika.V génoch máme zakódovanú aj zlodejinu,Slovensko má po Ukrajine asi najviac podvodníkov a zlodejov na počet obyvateľov.Radsej by som bol v tejto chvíli asi Maďar, Orbán chce preč zo skorumpovanej, fašistickej EÚ,tak uvidíme,ako to tam dopadne.Naši politici sa Únie držia ako kliešť,srať na nich.

  2. To isté čo o Maďaroch a Maďarsku platí aj o Turkoch a Turecku. Len asi 2 % tureckej populácie v mužskej línii má pôvodný turecký mužský chromozóm Q. Všetko ostatné sú poturčení Kurdi, Gréci, Arméni, Arabi, Kaukazania, Slovania a zvyšky starovekých národov Anatólie a Balkánu.

    Hodnoty sú tu v tabuľke:
    https://eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *