streda , 28 septembra 2022

Vlasť – Štefan Harabin

Lukáš Machala (Republika) – pronárodny, alebo protinárodny?

Právnik Lukáš Machala robil asistenta Andrejovi Dankovi. Tomu Dankovi, ktorý prijal zákon nadradenosti Židov na Slovensku. https://domov.sme.sk/c/20944788/dankov-navrh-definicie-antisemitizmu-ohrozuje-slobodu-slova.html Ľubyová/SNS/ ho vymenovala za generálneho tajomníka ministerstva školstva v októbri 2017. https://www.skolskyportal.sk/personalistika/sluzobny-urad-ministerstva-skolstva-povedie-lukas-machala Podľa viacerých bol veľmi blízkou osobou Andreja Danka a podľa viacerých je stále blízky Dankovi a sú v kontakte. Počas jeho …

Read More »

Jezuiti na Slovensku a vo svete

Tento článok nie je preverovaný autorom, vychádza hlavne z informácií obsiahnutých v odkazoch, preto k nemu pristupujte kriticky. Dedičmi Templárskeho rádu s istými odchýlkami sú dnes Jezuiti. Rád bol založený 15. augusta 1534 Ignácom Loyolom a schválený bol pápežom Pavlom III 27. septembra 1540. Tento rád bol založený aby vzdoroval …

Read More »