utorok , 16 apríla 2024

Zakladateľ OĽANO – poslanec Fecko vlastní desiatky až stovku pozemkov, rodinu si dosadil na úrady

Štatný tajomník ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka – Martin Fecko, prezývany zemepán Prešova – vlastni desiatky až stovku pozemkov. Je zakladajúci člen OĽANO. Śedá myška, ktorá uniká pozornosti kamier, avšak podvodník na čele pyramídy OĽANO.

Bydlisko má v obci Nižna Šebastová, jeho manželka sa volá Mária, rodená Tomková, je ženatý, má 2 deti.

Svoju rodinu si paradoxne dosadil ako šéfku a lesov:

Okresný úrad Prešov
Pozemky a lesy
Masarykova 10,
080 01 Prešov

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Mária Fecková
telefón: 051/7485943

Mária Fecková je “úspešná podnikateľka”:

martin fecko

Poslanec Marek Jaš píše o Feckovi:
Poslanec NR Fecko ako splnomocnená osoba dáva podpisovať starším ľudom, ktorí mu veria, nevýhodné nájomné zmluvy na pozemky na starom futbalovom ihrisku, ktoré sú v zadnej časti, kde nie je oficiálna prístupová komunikácia. Tieto zmluvy sú z právneho hľadiská hodnotené ako nevyvážené, sú podpísané na dobu 20 rokov a sú nevypovedateľné, kým nájomca ( NNŠ – poslanec a kandidát na poslanca do VUC Fecko ) túto zmluvu neporuší. Ďalej tento spravodlivý poslanec dal podpísať neidentifikovateľnú zmluvu, podľa potvrdených informácii opitému majiteľovi 149m2 pôdy na starom ihrisku, čím ho o tento kúsok pôdy obral .

Fecko podpisoval podľa diskusie s občanmi nevýhodné zmluvy:
moja suseda zo Šebastovej mu tiež naletela a podpísala mu nájomnú zmluvu na svoj pozemok na 20r. za prd … … … chudera s manželom mu verila a ani nevedeli, že mu podpisujú nevypovedateľnú zmluvu…

Pán Fecko má vo vlastnictve okolo 200 pozemkov, podielov. Skutočne obyčajný človek, kde na to nabral peniaze, by mohla preveriť NAKA.
nehnuteľný majetok:

TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie SENNÉ; číslo parcely: EKN 1109/146; LV č. 1109; podiel: 1/1
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 1946; LV č. 518; podiel: 5/64
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 1947; LV č. 518; podiel: 5/64
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 1948; LV č. 518; podiel: 5/64
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 1949; LV č. 518; podiel: 5/64
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE.; číslo parcely: EKN 718/43; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie HANIGOVCE; číslo parcely: EKN 563/1; LV č. 671; podiel: 2/12
LESNÉ POZEMKY ; kat. územie PODHRADÍK ; číslo parcely: CKN 399; LV č. 451; podiel: 8/238
LESNÉ POZEMKY; kat. územie TATRANSKÁ LOMNICA; číslo parcely: EKN 1945; LV č. 701; podiel: 5/64
LESNÉ POZEMKY; kat. územie TATRANSKÁ LOMNICA; číslo parcely: EKN 1950; LV č. 701; podiel: 5/64
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 951/2; LV č. 314; podiel: 3/128
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 952/1; LV č. 314; podiel: 3/128
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 952/2; LV č. 314; podiel: 3/128
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 953/1; LV č. 314; podiel: 3/128
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 953/2; LV č. 314; podiel: 3/128
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 949/1; LV č. 314; podiel: 3/128
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 949/2; LV č. 314; podiel: 3/128
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 950/1; LV č. 314; podiel: 3/128
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 950/2; LV č. 314; podiel: 3/128
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 951/1; LV č. 314; podiel: 3/128
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/76; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/77; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/78; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 718/20; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 718/42; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/29; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/30; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE ; číslo parcely: EKN 716/31; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/32; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/33; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE ; číslo parcely: EKN 716/24; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/25; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/26; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/27; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/28; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/71; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/72; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/73; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/74; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/75; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/35; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/36; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/37; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/38; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/70; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 440/2; LV č. 172; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 440/3; LV č. 172; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 440/4; LV č. 172; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 440/5; LV č. 172; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 1184/1; LV č. 716; podiel: 3/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 278/2; LV č. 427; podiel: 3/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 279; LV č. 427; podiel: 3/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 122/1; LV č. 223; podiel: 7/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 122/2; LV č. 223; podiel: 7/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 440/1; LV č. 172; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 56; LV č. 426; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 1184/2; LV č. 716; podiel: 3/16
LESNÉ POZEMKY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 1624/4; LV č. 630; podiel: 5/16
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 1271; LV č. 423; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 1272; LV č. 423; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 55; LV č. 426; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 902/3; LV č. 224; podiel: 3/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 903; LV č. 224; podiel: 3/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 917/1; LV č. 424; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 918/3; LV č. 424; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 919; LV č. 424; podiel: 1/2
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 467/3; LV č. 425; podiel: 7/16
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 467/5; LV č. 425; podiel: 7/16
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 467/6; LV č. 425; podiel: 7/16
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 467/7; LV č. 425; podiel: 7/16
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 467/8; LV č. 425; podiel: 7/16
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 465/1; LV č. 471; podiel: 7/16
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 124/2; LV č. 226; podiel: 3/16
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 1271; LV č. 423; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 1272; LV č. 423; podiel: 1/4
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 467/2; LV č. 425; podiel: 7/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 466/2; LV č. 227; podiel: 5/16
LESNÉ POZEMKY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 1624/2; LV č. 227; podiel: 5/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 1625/2; LV č. 227; podiel: 5/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 1626/2; LV č. 227; podiel: 5/16
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 1706/1; LV č. 227; podiel: 5/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 51; LV č. 470; podiel: 3/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 52; LV č. 470; podiel: 3/8
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 53; LV č. 470; podiel: 3/8
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 54; LV č. 470; podiel: 3/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 464/1; LV č. 227; podiel: 5/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/19; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/20; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/21; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/22; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/23; LV č. 1319; podiel: 2/12
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: CKN 131; LV č. 690; podiel: 6/144
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: CKN 262/4; LV č. 694; podiel: 3/36
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: CKN 265/12; LV č. 746; podiel: 6/144
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 583/4; LV č. 1147; podiel: 2/12
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 584/1; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie TERŇA ; číslo parcely: CKN 434/26; LV č. 643; podiel: 1/2
MAŠTAĽ, KONIAREŇ, ŠOPA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: CKN 265/7; LV č. 689; podiel: 3/36
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: CKN 265/7; LV č. 689; podiel: 3/36
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: CKN 265/1; LV č. 689; podiel: 3/36
SYPANEC; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: CKN 131; LV č. 1302; podiel: 6/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 704/50; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 704/51; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 714/20; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 714/24; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 714/25; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 584/11; LV č. 1147; podiel: 2/12
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 587/2; LV č. 1147; podiel: 2/12
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 587/3; LV č. 1147; podiel: 2/12
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 587/6; LV č. 1147; podiel: 2/12
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 587/7; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie TERŇA; číslo parcely: CKN 532/2; LV č. 1154; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie TERŇA; číslo parcely: CKN 532/3; LV č. 1154; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie TERŇA; číslo parcely: CKN 434/5; LV č. 1154; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie TERŇA; číslo parcely: CKN 434/7; LV č. 1154; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie TERŇA; číslo parcely: CKN 434/15; LV č. 643; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ; číslo parcely: EKN 825/3; LV č. 2132; podiel: 254/1920
ORNÁ PÔDA; kat. územie NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ; číslo parcely: EKN 285/1; LV č. 2345; podiel: 8/238
ORNÁ PÔDA; kat. územie NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ; číslo parcely: EKN 285/2; LV č. 2345; podiel: 8/238
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ĽUBOTICE; číslo parcely: CKN 1264; LV č. 2264; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie SOLIVAR; číslo parcely: CKN 3584/20; LV č. 2617; podiel: 1/3
RODINNÝ DOM; kat. územie NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ; číslo parcely: CKN 2518; LV č. 1294; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ; číslo parcely: CKN 2518; LV č. 918; podiel: 1/1
ZÁHRADY; kat. územie NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ; číslo parcely: CKN 2519; LV č. 918; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ; číslo parcely: CKN 2836; LV č. 2198; podiel: 23/516
ORNÁ PÔDA; kat. územie NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ; číslo parcely: CKN 2837; LV č. 2240; podiel: 1/2
LESNÉ POZEMKY ; kat. územie TERŇA; číslo parcely: EKN 560; LV č. 870; podiel: 1/370
LESNÉ POZEMKY; kat. územie TERŇA; číslo parcely: EKN 568/29; LV č. 870; podiel: 1/370
LESNÉ POZEMKY; kat. územie TERŇA; číslo parcely: EKN 568/30; LV č. 870; podiel: 1/370
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie TERŇA; číslo parcely: EKN 565/1; LV č. 870; podiel: 1/370
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie TERŇA; číslo parcely: EKN 562; LV č. 1014; podiel: 1/370
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY ; kat. územie BABIN POTOK; číslo parcely: CKN 147/3; LV č. 232; podiel: 1/2
LESNÉ POZEMKY; kat. územie BABIN POTOK; číslo parcely: CKN 141/3; LV č. 232; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie TERŇA ; číslo parcely: EKN 190/2; LV č. 643; podiel: 1/2
LESNÉ POZEMKY; kat. územie TERŇA; číslo parcely: CKN 486/3; LV č. 1065; podiel: 1/1
LESNÉ POZEMKY; kat. územie TERŇA; číslo parcely: CKN 460/3; LV č. 869; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/34; LV č. 1213; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 587/10; LV č. 1159; podiel: 112/720
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 704/49; LV č. 1159; podiel: 112/720
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 707/19; LV č. 1159; podiel: 112/720
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 709/3; LV č. 1159; podiel: 112/720
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/79; LV č. 1208; podiel: 2/12
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 731/1; LV č. 1208; podiel: 1/12
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 731/2; LV č. 1208; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 714/21; LV č. 1213; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 714/23; LV č. 1213; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/13; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/14; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/16; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/17; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/18; LV č. 1319; podiel: 2/12
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/3; LV č. 1159; podiel: 112/720
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 717; LV č. 1159; podiel: 112/720
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 718/1; LV č. 1159; podiel: 112/720
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 718/2; LV č. 1159; podiel: 112/720
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 720; LV č. 1159; podiel: 112/720
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 712/25; LV č. 1208; podiel: 1/12
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 714/19; LV č. 1208; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 714/22; LV č. 1208; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 714/32; LV č. 1208; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/7; LV č. 1208; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 714/31; LV č. 1147; podiel: 2/12
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 714/33; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 714/34; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 714/35; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/1; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 714/26; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 714/27; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 714/28; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 714/29; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 714/30; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/10; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/11; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/12; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 584/10; LV č. 1152; podiel: 112/720
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 718/18; LV č. 1260; podiel: 9/30
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/2; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/5; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/6; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/8; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/9; LV č. 1147; podiel: 2/12
hnuteľný majetok, majetkové právo alebo iná majetková hodnota, existujúce záväzky, ktorých menovitá hodnota, bežná cena alebo peňažné plnenie presahuje 35-násobok minimálnej mzdy:

 

zdroj: https://verejne.digital/profil/533

https://presov.korzar.sme.sk/c/5845237/matej-si-uziva-petanque-valova-vynovila-fasadu.html

https://pis.sk/diskusia/4225/smer_acke_pole_v_sebastovej_za_700_000_21_000_000sk/
https://ereport.sk/zemepan-fecko-z-jeho-majetkoveho-priznania-sa-vam-zakruti-hlava/

 

   Send article as PDF   

Check Also

Matovič primitívne uráža Rusov

   Send article as PDF   

4 komentáre

 1. V okolí Prešova pozemková mafia z SPF skúpila vyše 60ha lúk a pasienkov za haliere za m2, tak ich rozpredala 2000 ľudom ako stavebné pozemky za miliony, všetko so súhlasom životného prostredia. Teraz je záverečná fáza boja pár ľudí aktivistov, ale je to zbytočné. Na lúkach až po les postavia 2000 domov…
  V minulých rokoch zas sa to udialo na ornej pôde, ked reštituent za prispenia životného prostredia premenil ornú pôdu na stavebné parcely a už sa tam neorie a nesadí ale býva. A myslim to bol v článku spomínaný pán z Domaše.
  Zastavanosť nenormálne narastá , stavia sa na lúkach , poliach, v lesoch a prírody ubúda a ubúda.

  Odpoved:
  O 30 rokov budu hladat prirodu a nenajdu ju. Stane sa im presne to, co sa stalo mnohym obyvatelom Bratislavy, ktori masovo unikali na vidiek hladajuc tam pokoj, klud a prirodu. V prvej vlne sa im sny splnili, ale nikto vtedy nepovedal STOP. Dnes su z 2-3 tisicovych dediniek 8 tiscove monsttra bez infrastruktury, luidia travia 2 hodiny denne v aute na ceste do prace a do hypoteksarneho sna chodia akurat tak prespat. Priroda zmizla. Ked sa ceskeho Prof. Erazima Kohaka, ktory zil v USA a mimo semester zil v divocine, po roku 1989 sa vfratil do Prahy, preco byva snad na nahnusnejsom sidlisku v Prahe – jizni mestto, tak odpovedal, ze to je cena za to za divocinu. Ak ju chceme, nemoze mat kazdy domcek so zahradou. Je zaujimave, ze ludia utekaju z vertikalnych kralikarni (bytovky) a idu byvat do kralikarni horizontalnych (cesta z Bratislavy do Dunajskej Stredy je ujkazkou toho kam dospel urbanizmus bez vkusu a miery).

  (z blogovej diskusie)

 2. Ked sa pozrieme na Feckovu koaliciu, z ktorej vzisiel (ma to pri fotke), je jasne, ze vplyv KDH na procesy v politike su stale obrovske.

  Sefom Kraja je Majersky – novy sef KDH.

  Kym nebude tato strana zrusena, dovtedy budu robit tlaky a vplyv. A to sa tyka aj MilanaL v Presove, tato banda sa postara o to, aby sa pravdu nikto nedozvedel.
  A pan politik XY pride ku par hektarom za odmenu…

  Ako som uz inde pisal, na Slovensku je potrebne zmenit system – urady totalne prevzali kontrolu, obcan ak sa ozve – skonci v CPZ alebo vo vazbe. Vid nedavny priklad a tych ludi vo vazbe na zlomenie v tr veci su stovky.
  A v takom prostredi sa dopracovat prava a spravodlivosti je velmi narocne az nemozne.

 3. Novy minister je pozemkova mafia friendly…

  S druhým štátnym tajomníkom Martinom Feckom počítate ďalej?

  Áno, on zostáva na svojej pozícii. S ním sa mi vždy dobre spolupracovalo. Je odborníkom na pozemkové právo, čestným človekom a nositeľom DNA hnutia OĽaNO. Ako jediný predstaviteľ vlády osobne pomohol odhaliť pokus o jeho korupciu.

 4. to je v pořádku , až budu bránít občanská práva tak se lehce v orientaci mohu zmýlit

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *