OBVIŇUJÚ NÁS, ŽE ZABÍJAME PACIENTOV. IVERMEKTÍN NEZABERÁ „REBUTTAL“ NEHORÁZNYCH KLAMSTIEV DEZINOFORMÁCIÍ, KTORÉ UVIEDOL MUDr. HLOŽNÍK V ROHOVORE S EVOU STRUHARŇANSKOU, I. ČASŤ.

Autor: MUDr. Michal Piják


Celý rozhovor tu: https://dennikstandard.sk/58295/primar-hloznik-obvinuju-nas-ze-zabijame-pacientov-ivermektin-ale-nezabera/

EVA STRUHARŇANSKÁ Na lekárov sa vedie hon. Každý, kto povie pravdu o neúčinnosti ivermektínu, vraj nevie liečiť, mám pocit, že sa to odtrhlo z reťaze, hovorí Jakub Hložník, primár Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Petržalke, ktorá patrí pod Univerzitnú nemocnicu Bratislava.

MUDr. Piják: “Chudáčik”, vraj ho niekto obviňuje. Dúfam, že pán Hložník netrpí paranojou, pretože ešte som nepočul, že by niekto konkrétne obvinil lekárov z jeho pracoviska, že zabíjajú pacientov. Žeby sa zľakol tohto môjho statusu: KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA TO, ŽE NA SLOVENSKU ZOMIERA NA NIEKTORÝCH ODDELENIACH INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI 4X VYŠŠÍ POČET PACIENTOV S ŤAŽKÝMI FORMAMI COVID-19 AKO JE SVETOVÝ PRIEMER „Vynára sa otázka, prečo naši „covidoví experti“, ktorí
prezentovali remdesivir ako úžasný liek, vôbec neupozornili na jeho riziká a nedostatok štúdií, ktoré by potvrdili ich tvrdenia“ https://www.facebook.com/photo?fbid=3698734540210042&set=a.2717583128325193

Neviem o tom, že by sa na lekárov, ktorí vraj povedia pravdu o neúčinnosti ivermektínu viedol nejaký hon, alebo že sa o nich tvrdí, že nevedia liečiť. Bol by som rád, keby pán Hložník uviedol aspoň jeden dôkaz, ktorý by podporoval toto jeho tvrdenie. Žiaľ, skôr by som povedal, že opak je pravdou. Mohol by som uviesť množstvo dôkazov, že hon sa vedie proti
tým, ktorí zastávajú racionálny postoj k používaniu ivermektínu, čo potvrdil aj Hložník jeho výrokmi v tomto rozhovore. Tiež by som bol rád, keby Hložník uviedol aspoň jeden dôkaz o neúčinnosti ivermektínu. Opakujem, ASPOŇ JEDEN DÔKAZ. Žiaľ, už vopred môžem predpokladať, že s jeho vedomosťami o medicíne založenej na dôkazoch (EBM) toho nebude schopný. Preto mu odporúčam, aby si prečítal niečo z mojich článkov publikovaných v renomovaných zahraničných časopisoch o danej problematike:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC419747/,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC167118/
https://www.bmj.com/rapid-response/2011/10/29/misinterpretations-significant-and-non-significant-results

MUDr. HLOŽNÍK – Odpoveď na otázku: „Podávate ivermektín v Univerzitnej nemocnici Bratislava?“ V nemocnici sa skúšal, ale nemal efekt. Keby sme mali veriť tomu, že ivermektín je účinný, nemali by sme pacientov v ťažkom stave, ktorí ho brali už doma.

KOMENTÁR MUDr. PIJÁKA: Pokiaľ by sme mali na mysli klinickú štúdiu, tak ide o klamstvo. V nemocnici sa žiaden ivermektín neskúšal a preto je vyjadrenie Hložníka čistá dojmológia, ktorá nemá žiadnu relevantnú hodnotu. Pokiaľ by chcel tvrdiť, že ivermektín nezaberá, mal by to v prvom rade doložiť nejakými serióznymi dôkazmi, aspoň na úrovni pilotnej observačnej retrospektívnej štúdie s použitím kvalitného štatistického spracovania.

MUDr. HLOŽNÍK – Odpoveď na poznámku: „Aj na Slovensku máme lekárov, ktorí sa ivermektínu zastávajú.“ Áno, máme, ale naše skúsenosti ich optimizmus nezdieľajú.

KOMENTÁR MUDr. Pijáka: Žasnem, ako môže človek, ktorý sa stavia do polohy najväčšieho odborníka na EBM argumentovať v dnešnej dobe slovami NAŠE SKÚSENOSTI. To je fakt na smiech, lebo na rozdiel od Hložníka, tí údajní optimisti argumentujú nielen iba ich skúsenosťami, ale aj dôkazmi zo serióznych klinických štúdií.

MUDr. HLOŽNÍK – Odpoveď na poznámku: „Tvrdia, že vyliečili desiatky pacientov.“ Ja to nespochybňujem, ale akých pacientov? Vieme, či by sa tí pacienti nevyliečili aj bez ivermektínu? Ivermektín nie je súčasťou štandardnej liečby covidu v žiadnom rozvinutom štáte sveta. Vyjadrili sa k tomu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Európska lieková agentúra (EMA) a Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), ktoré neodporučili ivermektín na liečbu a prevenciu covidu. Tu sa objaví pár lekárov, ktorí tvrdia, že vedia liečiť covid. Potom sa pýtam: ak máme účinný liek na covid, prečo všade na svete naň ľudia zomierajú?

KOMENTÁR MUDr. Pijáka: Také otázky ako položil Hložník by mohol položiť hocikto na hocijakú liečbu. Napr. vieme, či by sa Hložníkovi pacienti nevyliečili aj bez niektorých liekov, ktoré sa používajú na jeho oddelení. Pýtam sa, ako je možné, že na Hložníkovom oddelení sa používajú lieky, ktoré neodporúča WHO, EMA, FDA, NIH,? Považujem za potrebné
zdôrazniť, že tvrdenie, že uvedené inštitúcie neodporúčajú ivermektín na liečbu a prevenciu covidu je zavádzajúce. Napr. v odporúčaniach amerického Národného ústavu zdravia (NIH) sa uvádza, že v súčasnosti NEEXISTUJÚ DOSTATOČNÉ ÚDAJE ANI ZA, ANI PROTI POUŽITIU IVERMEKTÍNU V LIEČBE COVID-19. Nie je tam žiadna zmienka o nejakom
neodporúčaní a všetko závisí na rozhodnutí ošetrujúceho lekára. Pokiaľ ide o moje stanovisko, považujem tiež za potrebné zdôrazniť, že v jednom z mojich statusov som uviedol toto: „Napriek mojim kritickým pripomienkam, súhlasím s konštatovaním smernice NIH, že z
dôvodu viacerých obmedzení uvedených nižšie, skupina odborníkov nemôže vyvodiť konečné závery o klinickej účinnosti alebo bezpečnosti ivermektínu pri liečbe COVID-19. Na poskytnutie konkrétnejších usmernení založených na dôkazoch o úlohe ivermektínu pri liečbe COVID-19 sú potrebné výsledky z primerane výkonných, dobre navrhnutých a dobre
vykonaných klinických štúdií.“
https://www.facebook.com/photo?fbid=3569910446425786&set=a.2717583128325193

MUDr. HLOŽNÍK: Odpoveď na otázku: Vy si myslíte, že klamú?
Nie, hovorím, že nemáme dôkazy o účinnosti tohto lieku. Zato máme stanoviská medzinárodných organizácií, odborných spoločností či samotného výrobcu, že ten liek na liečbu covidu neodporúčajú. A naše skúsenosti to potvrdzujú.

KOMENTÁR MUDr. Pijáka: Znovu to isté klamstvo dookola. Tvrdí, že JEHO SKÚSENOSTI to potvrdzujú. A čo skúseností iných, ktorí tvrdia opak? To si pán Hložník myslí, že len jeho názor je ten najsprávnejší a všetkých ostatných, ktorí majú iné skúsenosti a vedomosti treba považovať za konšpirátorov?? Viď napríklad stanovisko MUDr. Szeghyho, primára oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci. Podčiarkol, že s týmto liekom, ktorý nie je na Slovensku oficiálne registrovaný, sa dajú
dosiahnuť veľmi dobré výsledky liečby. Povedal tiež „Nestretol som sa s nijakým závažným nežiaducim účinkom na ARO. Jediné, čo sa u nich vyskytlo, boli nejaké vyrážky alebo hnačky, pričom to rýchlo odznelo. Pokiaľ ide o ambulantných pacientov, v ich prípade sa neobjavili takmer žiadne nežiaduce účinky.“
Viď. tu:
https://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/579689-ivermektin-zachranuje-zivoty-ubezpecuje-skuseny-primar/

O ivermektíne sa tiež priaznivo vyjadrilo viacero vedúcich pracovníkov na oddeleniach OAIM. Nnapr. primárka Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny a poslankyňa za stranu Za ľudí – MUDr. Andrea Letanovská PhD. z Národného onkologického ústavu opísala pre Právo a Novinky.cz svoje skúsenosti s liečbou Covidu-19 liekom Ivermectin aj dôvody,
prečo sa do toho so svojimi kolegami ako jedni z prvých v Európe pustili. Viac v mojom statuse, kde je link na článok plus video: 

https://www.facebook.com/MichalPijakMDPersonalizedPaleoNutrition/photos/a.2717583128325193/3695738630509633
Okrem toho, doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. a doc. MUDr. Pavol Török, CSc. zverejnili dňa 31.01.2021 v kompletnej forme modifikovaný Marikov protokol, ktorý je voľne dostupný na internete, pod názvom: “Ivermektín v schéme komplexnej liečby COVID-19 po prijatí do
nemocnice . Pacienti sú podľa stavu zaradení do skupín A až D”, viď.
tu: https://volnyblok.cz/wp-content/uploads/2021/02/Kosicky-protokol.pdf

MUDr. Kukolík v rozhovore povedal: „Čo je dôležité, že tento ich nemocničný protokol je užívaný už niekoľko týždňov, mesiacov a má NESKUTOČNE VÝBORNÉ VÝSLEDKY. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť, a je to nádejné a potešujúce , že NEMUSÍ KAŽDÝ ZOMRIEŤ, KTORÝ SA DOSTANE DO NEMOCNICE A NA UMELÚ PĽÚCNU VENTILÁCIU. ÁNO, LEBO DOTERAZ TIE ŠTATISIKY BOLI VEĽMI NEPRIAZNIVÉ A Z DESIATICH PACIENTOV ÔSMI ZOMRELI A DVAJA PREŽILI. NA PRACOVISKU PÁNA DOCENTA TÖROKA V KOŠICIACH SÚ ŠTATISTIKY, AJ KEĎ ČÍSLA SÚ RELATÍVNE MALÉ, ALE SÚ PODPORENÉ AJ INÝMI PRACOVISKAMI NA SLOVENSKU, ŽE POKIAĽ SA LIEČI PODĽA TOHO PROTOKOLU, U NICH JE ÚMRTNOSŤ OPAČNÁ, ŽE Z DESIATICH OSEM PREŽIJE.“ Všetky uvedené citácie nájdete v tomto mojom statuse: https://www.facebook.com/photo?fbid=3729623090454520&set=a.2717583128325193

To pán Hložnik nevie, že Na Ministerstvo zdravotníctva SR bola 26. januára doručená žiadosť hlavného odborníka pre infektológiu MZ SR prof. MUDr. Ivana Schrétera, CSc. o skupinové povolenie neregistrovaného lieku Ivermectin pre potreby zdravotníckych zariadení v Slovenskej republike. Ministerstvo zdravotníctva  vydalo povolenie terapeutického použitia
neregistrovaného lieku Ivermectin pre potreby zdravotníckych zariadení. Na obdobie 6 mesiacov tak platí povolenie pre nemocničné zariadenia i ambulancie. Hlavnou indikáciou Ivermectinu je profylaxia a liečba pacientov s COVID-19. Liek bude dostupný okrem nemocníc aj v lekárňach na lekársky predpis.

https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-27-01-2021-ivermectin&fbclid=IwAR1aGoUi06YZ33bQYSDnZK-VZrU3jy-8ZhzojkSP_esO5TCA75RiqIcmDig

To pán Hložník nevie, že v inovovanej smernici MZ SR vypracovanej doc. MUDr. Jozef Firmentom, PhD., hlavným odborníkom pre špecializačný odbor anestéziológia a intenzívna medicína zo dňa 10.1.2021 ktorý má názov „ Zásady a odporúčania pre diagnostiku a liečbu pacientov s COVID-19 na OAIM. Verzia: 1.0 / 2021 /“ sa už remdesivir neuvádza a namiesto
neho je tam v bode 30 uvedené: „Na základe klinických skúseností, ktoré nie sú podporené veľkými vedeckými štúdiami, ale na pracoviskách sú v tiesni úspešne využívané, je možné podať: U pacienta s potvrdením COVID-19 s potrebou inhalácie kyslíka, NIV (HACOR <5), ale aj pri indikácii UVP: vitamín C v infúzii až do 1 g/kg, druhý deň polovičnú dávku, do 4. – 5 dňa 0,25 g/kg. IVERMECTIN tbl 0,2 mg/kg 2-5 dní do odznenia príznakov. Zinok a selén, vysoké dávky D vitamínu, thiamín, antipyretíká, melatonín. Pri zvýšenom PCT a CRP empiricky Azitromycín (3 – 6 dní) alebo ATB podľa citlivosti.“
https://standardnepostupy.sk/_files/200000771-e6f59e6f5b/Zasady_odporucania_diagnostika_liecba_pacientov_covid19_OAIM.pdf

Zmieňoval som sa o tom v tomto statuse, nazvanom REMDESIVIR VERSUS
IVERMEKTÍN: HOAXY Z MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA
https://www.facebook.com/permalink.php? story_fbid=3581746468575517&id=33493906658
9623

MUDr. HLOŽNÍKOdpoveď na otázku: Čo si má potom spoločnosť vyvodiť z toho, že vy sami ste ako lekári nejednotní? Nie sme nejednotní. Je tu skupina lekárov, ktorí tvrdia, že majú zaručený liek na liečbu covidu, a je tu zvyšok lekárov, ktorí sú ticho, lebo sa nad tým usmievajú, alebo si pomyslia, že im nestojí za to vyjadrovať sa k tomu. Nie sme nejednotní, pozrite si stanoviská odborných spoločností, v ktorých svetoví odborníci skúmajú, ako účinkujú lieky a aké majú nežiaduce účinky. Ľudovo povedané, vyobracajú liek zľava-sprava a až potom ho odporučia ako súčasť štandardnej liečby.

KOMENTÁR MUDr. Pijáka: Neprotirečí si náhodou pán Hložník, keď tvrdí, že nie sme nejednotní a jedným dychom povie, že tu je skupina lekárov, ktorí tvrdia, že majú zaručený liek na liečbu covidu? Robil nebodaj nejakú štatistiku, koľko je tých neveriacich a veriacich? Mimochodom, ja som ešte nepočul žiadneho kolegu, ktorý odporúča liečbu ivermektínom a ktorý by tvrdil, že ide o zaručený liek na liečbu covidu. Takže, to čo tvrdí Hložník je bohapusté zavádzanie.


   Send article as PDF   

Check Also

Ku kariére Štefana Hrušovského pomohol bratranec Pavol Hrušovský, ktorý viedol KDH

Úryvok z fb stránky MUDr. Michala Pijáka: Hrušovský a jeho kolegovia zo strany Zdravý rozum …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *