nedeľa , 25 februára 2024

MUDr. Sabaka poslal vedeniu podnet na MUDr. Pijáka

Tu je reakcia Dr. Pijáka, ktorý sa dlhodobo venuje najmodernejšim postupom medicínskej liečby a svoje vedomosti prezentuje bezplatne verejne na svojom FB.

MOJA ODPOVEĎ ADRESOVANÁ PREDNOSTOVI I. INTERNEJ KLINIKY UNB, NA KTOREJ PRACUJEM

Vec: Moje vyjadrenie k žiadosti primárky KIGM MUDr. Aleny Koščálovej o prešetrenie aktivít zamestnanca UNB, I. internej kliniky SZU a UNB, menovite Michala Pijáka, podané 8.3.2021.

Žiaľ, musím konštatovať, že pani primárka Koščálová, si neoverila správnosť údajov, ktoré uviedol MUDr. Sabaka. Nič z toho, čo uviedol totiž nie je pravda a z jeho zavádzajúcich a klamlivých vyjadrení je očividné, že cieľom jeho aktivít bolo poškodenie môjho dobrého mena, čo sa dá klasifikovať jednoznačne ako trestný čin ohovárania. Jeho tvrdenie, že som jeho a ostatných lekárov KIGM mojimi údajne nekompetentnými vyjadreniami obvinil z toho, že sú vraj zodpovední za vysokú úmrtnosť pacientov na COVID-19, je absurdné, o čom sa zmienim podrobnejšie pri komentovaní jednotlivých „dôkazových“ materiálov, ktoré uviedol.

V prvom rade by som chcel upozorniť, že so všetkými lekármi KIGM , ktorí sú približne v mojom veku som mal vždy priateľské vzťahy, vrátane prednostu klinky a bývalého primára a dlhé roky sme sa stretávali na odborných infektologických konferenciách, kde som prednášal na tému chronických vírusových hepatitíd a vždy som si vážil ich odborné vedomosti z infektológie a veľa som sa naučil z ich kvalitných prednášok. Pán prednosta kliniky KIGM, s ktorého považujem za môjho dobrého dlhoročného priateľa, môže dosvedčiť, že na infekčnú kliniku ma často pozývali na konzília u komplikovaných pacientov s horúčkami nejasného pôvodu alebo pri podozrení na systémové choroby spojiva, alebo vaskulitídy. K odboru infektológia mám kladný vzťah aj z toho dôvodu, že moje tri špecializácie, klinická imunológia alergiológia, reumatológia a hepatológia majú veľa styčných bodov. Okrem toho, mám tiež kurz z tropickej medicíny a počas môjho 4-ročného pobytu v Líbyi, kde som pracoval ako lekár na internom oddelení v nemocnici Misurata v rokoch 1996-2000 som získal množstvo cenných praktických skúseností s diagnostikou a liečbou infekčných chorôb, ktoré sa vyskytujú v tejto oblasti.

Moja poznámka na adresu infektológov, že neovládajú až tak dobre internú medicínu, ako internisti, čo je pravda, bola myslená tiež všeobecne a nie na konkrétneho človeka, alebo pracovisko. Uviedol som aj konkrétne dôvody, prečo som to spomenul. Pripadá mi smiešne, ak niekto takéto vyjadrenie, vytrhnuté z kontextu, považuje za urážku. Je to to isté, ak by som považoval za urážku, že ak niekto povedal, že internisti majú menej vedomostí z infektológie ako infektológovia.

Rovnako zavádzajúce sú aj vyjadrenia dr. Sabku, týkajúce sa lekárov OAIM a JIS. Žasnem nad tým, ako sa môže niekto pohoršovať nad tým, že som na mojej FB stránke poukázal na rozdiely vo vysokej úmrtnosti na COVID-19 v SR, s porovnaní s celosvetovým priemerom, čo som dokumentoval najnovšími štúdiami. Rovnako nerozumiem tomu, že niekomu vadí, že som si dovolil zverejniť protokol liečby, ktorý sa používa na KIGM a porovnal som ho s protokolom, ktorý sa používa na inom pracovisku a ktorý je verejne dostupný na internete. Takéto vyjadrenia považujem sa ťažký diletantizmus. Ja predsa samozrejmosťou a dokonca povinnosťou, aby laická verejnosť bola informovaná o spôsoboch liečby, ktoré sa používajú na rôznych pracoviskách v SR.

Chcel by som zdôrazniť, že som nemal v žiadnom záujme, ani úmysle ohovárať a poškodzovať dobré meno žiadneho pracovníka ÚNB, vrátane dr. Sabaku a kto to tvrdí, tak sa buď mýli, alebo vedome zavádza, s cieľom poškodiť moje dobré meno a povesť. Moja kritika bola myslená všeobecne a nie na kritiku práce na KIGM, ako sa to snaží podsúvať dr. Sabaka. Keby som bol proti nemu zaujatý, tak by som, v niektorom z mojich komentárov neuviedol, že súhlasím s jeho názormi ohľadom EBM dôkazov niektorých prípravkov používaných pri liečbe covid-19. Keby priniesol nejaké nové dôležité informácie, podložené EBM, nemal by som problém ho za to pochváliť a zverejniť na mojej FB stránke.

Správanie MUDr. Sabaku si neviem racionálne zdôvodniť. Možno mu veľmi vadí, že som viackrát upozornil na to , že po troch rokoch práce na KIGM, ešte stále nemá atestáciu z infektológie. To by nebolo až také podstatné, ale považujem za veľmi neseriózne, keď sa pri jeho verejných vystúpeniach nechá oslovovať ako infektológ, čo považujem v dnešnej dobe, keď sa poukazuje na to, aké veľké množstvo ľudí má fejkové tituly. Možno má strach, že príde čas, keď bude musieť za svoje vyjadrenia a činy niesť zodpovednosť.

Nazvať návštevníkov a fanúšikov mojej stránky dezolátmi, je presne to isté, ako keby som napísal, že fanúšikovia jeho stránky sú mentálne retardovaní. Vadia mi aj jeho arogantné a posmešné správanie voči všetkým, ktorí kritizujú vážne nedostatky v oficiálnych liečebných postupoch (guidelines) a dokonca si trúfa si spochybňovať názory takých odborníkov, ako doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. a doc. MUDr. Pavol Török, CSc., a ktorí preukázali, že pri používaní ich protokolu liečby majú 4x nižšiu úmrtnosť, ako na iných oddeleniach OAIM, resp. JIS.

Na rozdiel o dr. Sabaku , ja som v mojej kritike vždy vychádzal z verejne dostupných zdrojov a prezentovaných odborných vyjadrení, ktoré sú v rozpore sú súčasnými vedeckými poznatkami a preto som považoval za potrebné na to upozorniť. Na rozdiel odo mňa, dr. Sabaka pri FB konverzácii so mnou nikdy neargumentoval vedeckými faktami a ak áno, tak to bolo v rozpore so súčasnými vedeckými poznatkami a nikdy neuviedol nejaký konkrétny dôkaz, že by som sa mýlil v mojich odborných vyjadreniach.

Na rozdiel od mojej oprávnenej kritiky, jeho spôsob ohovárania považujem jednoznačne za úmysel, aby poškodil moje dobré meno. Je to evidentné z jeho výrokov na jeho FB stránke, ako aj na stránke Čo nemocnica dala, ktorej je administrátorom, na ktorých otvorene burcoval, aby sa k jeho hejtovaniu pripojili aj iné osoby, viď napr. tieto vyjadrenia:

„Inšpirovaný podobnými anketami na facebooku dávam otázku pre zasvätených: Ste za to, aby nám doktor Piják prišiel ukázať na JIS ako sa správne lieči COVID-19.“ alebo: „Aký máte postoj k tomuto Voldemortovi. Neštve vás to? „Je fakt nepochopiteľné, že si ma niekto dovolí hejtovať za moju záslužnú činnosť, útočiť ad hominem, ohovárať bez akýchkoľvek dôkazov a klamať , že niekoho ohováram a ešte si trúfa vyhrážať sa trestným oznámením. Ako si tiež môže dovoliť hovorkyňa môjho zamestnávateľa, UNB Mgr. Eva Kliská, zverejniť na sociálnej sieti FB status, v ktorom tvrdí, že niekto mi musel v minulosti veľmi ublížiť, že som unavený, zatrpknutý pán, ktorý si svoje komplexy lieči na iných ľuďoch, na svojich kolegoch:

https://www.facebook.com/334939066589623/photos/a.2717583128325193/3731081920308637/

Ako si môže primárka kliniky, na ktorej pracujem s takýmto vyjadrením súhlasiť? Nedá sa aj toto klasifikovať ako trestný čin ohovárania?? Podobné posmešné spôsoby vyjadrovania má aj dr. Sabaka. Na ilustráciu uvediem niekoľko citátov, ktoré sú plné klamstiev a jeho tvrdenia nie sú podložené žiadnymi dôkazmi v podobe print scr. a pod. a ide o vyslovené konfabulácie. Na ukážku uvádzam niekoľko z nich v pôvodnom stave, bez korektúry gramatických chýb :

1. „Aký máte postoj k tomuto Voldemortovi. Neštve vás to?“

2. „Len problém je, že jeho statusy s radosťou preberajú konšpirační dezoláti, čo potom nás vo veľkom hejtujú,, pretože „zabíjame ľudí“, tým že nespráne liečime a mali by sme ísť do basy a podobne. Mnohí takíto dementi sa odvolávajú práve na Pijaka“

3. Inak, čo je maximum, odfotil v robote náš interný gudeline na liečbu COVID-19 a pastol ho na fecebook s komentárom, akí sme dementi, že ignorujeme doc. Toroka a nedávame ivermektin a zabíjame pacientov. Nie je to fakt na vyhadzov? Prípadne paragraf?

4. „Pijakovi sa smeje každý, okrem jeho samotného“,

5. „nerobí takmer nič. Je zalezený na ambulancii I. internej SZU, kde predstiera prácu a aby som mu nekrivdil vraj má aj sem tam nejakého pacienta. “

6. „Koľko pacientov ste v rámci týchto špecializácii ošetrili za posledných dní? Postačia mi dve ruky, alebo jedna ruka na výpočet.“

7. „Aj keby som bol neviem aký, na rozdiel od vás som môjmu pracovisku aspoň nejako na osoh.“

8. „Od človeka, ktorý pacienta s Covid v živote nevidel, možno náhodou na ulici to beriem ako vrchol pokrytectva“

9. „No okrem srandy, sú to žiaľ niekedy aj nervy. Skús napísať niečo o Covid, napríklad do SME alebo Denníka N, napr. že vakcíny sú fajn a je dosť vysoká šanca, že sa s ním v oline svete stretneš“

10. „Naposledy sa s ním takto stretol primár OAIM v DS, ktorý sa od neho dozvedel, že nevie liečiť Covid.“

11. „Vzhľadom na jeho povesť, by so sebou asi veľa ľudí nestrhol“

12. „Uráža na svojom profile všetkých naokolo a najmä lekárov na červených oddeleniach, lebo nevedia liečiť a kvôli ich neschopnosti zomiera v SR toľko ľudí. Je to inak môj kolega z Kramárov.“

Záverom si dovolím pripomenúť, že moje 4 FB stránky som založil pred 10 rokmi, aby som pomáhal orientovať sa laickej verejnosti v otázkach verejného v zdravia v oblasti výživy, potravinových intolerancii, rakoviny a chorôb pečene. Na mojich stránkach som upozorňoval na šarlatánov na princípy medicíny založenej na dôkazoch a kritizoval som nekalé praktiky farmabiznisu u, ako je korupcia, kongresová turistika, a pod. kvôli čomu sa sa stal nepohodlným pre rôzne špeciálne vyškolené skupinky, ktorých hlavnou pracovnou náplňou bolo zosmiešňovanie osôb, ktoré sa odvážili kritizovať tieto spôsoby. V poslednom roku sa všetka táto moja aktivita sústredila na pandémiu SARS-CoV-2, ktorej štúdiu venujem všetok môj voľný čas, pomáham dezorientovaným občanom a pacientom, ktorí až na pár výnimiek nedostávajú od lekárov žiadne zmysluplné informácie, ako sa majú liečiť a správať počas pandémie. Pokiaľ to časovo zvládam, snažím sa odpovedať na všetky otázky, ktoré mi návštevníci mojich FB stránok dávajú. Preto ma uráža, ak ma niekto bezdôvodne vodne za moju záslužnú osvetovú nechutným spôsobom zosmiešňuje a uráža a dokonca si dovoľuje vyzývať k tomu aj iných ľudí, ako to robí Sabaka a ešte má v sebe toľko drzosti, že obťažuje nehoráznymi klamstvami riadiacich pracovníkov ÚNB. Všetky moje statusy o covide boli vždy podložené najnovšími poznatkami z renomovaných odborných časopisov a informoval som o nich omnoho skôr, ako o nich začali hovoriť Matovičovi experti a ako sa začali aplikovať v praxi. Všetky tieto informácie sú voľne dostupné v tomto albume:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2717583128325193&type=3

Považujem tiež za vrchol cynizmu, že dr. Sabaka ma opakovane posmešným tónom vyzýval, aby som išiel pracovať na covidové pracovisko na KIGM, a z jeho nechutných vyjadrení je očividné, že mal na mysli prácu v skafandri priamo pri lôžku pacienta. Žiaľ podobným spôsobom sa vyjadrila aj pani primárka Koščáková v jej žiadosti o prešetrenie mojich aktivít a tiež hovorkyňa ÚNB, mg. Kliská. To ich vôbec nenapadlo, že patrím do rizikovej skupiny, pretože o pár dni budem mať 73 rokov a že okrem vysokého veku mám množstvo závažných komorbidít?? Je smutné, že ich doteraz vôbec nenapadlo, že moje široké vedomosti v celej internej medicíne, ako aj o covide, ktoré prezentujem na mojich FB stránkach a tiež moje takmer 50 ročné klinické skúsenosti by sa mohli využiť, keby som mohol vykonávať funkciu konzultanta na červených oddeleniach.

V závere si tiež dovoľujem upozorniť, že som konzultoval už troch právnikov, ktorí sa jednoznačne zhodli na tom, že vyjadrenia dr. Sabaku možno považovať za trestný čin ohovárania. V tejto súvislosti by som chcel tiež varovať všetkých zainteresovaných v tejto ohováračskej kauze by si mali uvedomiť, že ak ma náhodou porazí, alebo dostanem infarkt, potom sa už nebude jednať len o priestupok, ale o trestný čin: Pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. kto o inom ozná­mi nep­rav­di­vý údaj, kto­rý je spô­so­bi­lý znač­nou mie­rou oh­ro­ziť je­ho váž­nosť u spolu­ob­ča­nov, poš­ko­diť ho v za­mes­tna­ní, v pod­ni­ka­ní, na­ru­šiť je­ho ro­din­né vzťa­hy ale­bo spô­so­biť mu inú váž­nu uj­mu, pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy až na dva ro­ky.

http://www.pravnelisty.sk/clanky/a649-trestny-cin-ohovarania-vs-pripustna-dovolena-kritika

V súvislosti s nedávnym anonymným hejterským komentárom k článku zverejnenom v Hlavných správach dňa 9.3.21pod nickom Ethicon, ktorého rukopis je veľmi podobný opakovaným vyjadreniam dr. Sabaku, hovorkyne ÚNB Kliskej, a iných osôb, rozhodol som sa, že najprv podám na prokuratúru trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a podľa výsledku šetrenia zvážim, či podám aj trestné oznáme na konkrétne osoby. V prípade, že sa podarí zistiť páchateľa bude to ďalší dôvod na podanie trestného oznámenia na konkrétnu osobu. Kópie komentárov s podobným rukopisom pripájam nižšie. V tejto súvislosti by som chcel tiež pripomenúť, že nenesiem zodpovednosť za to, ak niektoré média, ktoré bez môjho vedomia zdieľali moje statusy a bez môjho vedomia prekrútili moje vyjadrenia, resp. ich účelovo vytrhli z kontextu. V prílohe pripájam kópiu spomínaného anonymného komentára a niektorých príspevkov dr. Sabaku zverejnených na FB. Moje komentáre k jednotlivým položkám „dôkazového materiálu“ poskytnutého dr. Sabakom, uvediem neskôr.

https://www.facebook.com/334939066589623/photos/a.2717583128325193/3708722265877936/

S pozdravom MUDr. Michal Piják

DODATOK: V mojej odpovedi pani primárke som zabudol uviesť, že veľmi rád prijmem pozvanie na KIGM a pozriem si všetky chorobopisy, ako sa tam pacienti liečili. Znovu pripomínam, že je vrcholom cynizmu a neprofesionality, ak Sabaka a teraz aj pani primárka KIGM opakovane vyzývajú, aby sa 73 ročný polymorbidný lekár aktívne zapojil do manažmentu na ich covidovom pracovisku. Vzhľadom na uvedené skutočnosti, môžem robiť odborný dozor nad mladšími lekármi, ktorí pracujú na červených oddeleniach, tak ako som to robil aj na našej klinike, bez nároku na osobitný covidový príplatok. Považujem tiež za potrebné znovu upozorniť, že nikdy som verejne, ani iným spôsobom nevyjadril žiadnu kritiku voči vedeniu ÚNB, ani voči vedeniu žiadneho konkrétneho pracoviska ÚNB.

Moje vyjadrenia k argumentom Sabaku si môžete pozrieť tu:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=138417788285649&set=a.2717583128325193

https://www.facebook.com/photo/?fbid=138649941595767&set=a.2717583128325193

zdroj: https://www.facebook.com/MichalPijakMDPersonalizedPaleoNutrition/posts/138787364915358

   Send article as PDF   

Check Also

MUDr. Piják: Pellegrini by dal ľudi očkovať nielen experimentálnou ruskou vakcínou, ale aj čínskou

Z HISTÓRIE KORONACIZMU V SR: LAVÍROVANIE PELLEGRÍNIHO VO VZŤAHU K OČKOVANIU. Predseda mimoparlamentného Hlasu-SD Peter …

One comment

  1. sabaúka je fašistický magor!!!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *