Lekár Piják podal podnet na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2829 24
Bratislava 25
udzs.podatelna@udzs-sk.sk

Vec: Výzva o okamžité ukončenie protiprávneho konania voči mojej osobe s prvkami šírenia dezinformácií, zastrašovania a psychického nátlaku počas choroby.

Vážená pani riaditeľka Ing. Renáta Bláhová,

Žiadam Vás o okamžité upustenie od protiprávneho konania, ktoré je zamerané voči mojej osobe s cieľom poškodiť moje dobré meno, ohovárať ma, zastrašovať, vykonávať nátlak, kyberšikanu.

Útoky voči mojej osobe javia znaky cieleného škodenia môjmu zdravotnému stavu, nakoľko som v stave rekonvalescencie a môj stav vyžaduje pokoj. Po konzultácii s odborníkmi z psychológie a psychiatrie mi môžete vašími dehonestujucími článkami psychosomaticky uškodiť a to môže mať za následok horší až zlý priebeh rekonvalescencie.

Viac informácií nájdete v prílohe, z ktorej vyberám nasledovný odsek. Za vrchol cynizmu považujem, že v článku v DennikuN si dovolili posmešne napísať, citujem: “V stanovisku útočí aj na lekárov, ktorí sa oňho v nemocnici starali, aby covid prežil. Údajne použili nesprávne diagnostické a liečebné postupy, čo by mal ÚDZS riešiť a nie jeho. Piják o sebe píše ako o poškodenom pacientovi. „Ako budú potom riešiť moju sťažnosť, ktorú podám, keď sa budem cítiť trochu lepšie?“ uviedol na adresu ÚDZS Piják.”

Nechcel som na tieto skutočnosti veľmi upozorňovať, ale popis CT snímkov rentgenológa uvedený v prepúšťacej správe z reprofilizovaného covidového oddelenia v nemocnici akad. L.Dérera v Bratislave, ktorého odbornú činnosť zabezpečovala I. interná klinika, na ktorom som ležal v dňoch 17.11.21-15.12.21 nasvedčuje, že by som mohol mať aj rakovinu, ktorá doteraz nebola diagnostikovaná. Je neuveriteľné, že lekári tomu nevenovali žiadnu pozornosť a neurobili počas hospitalizácie ani sonografické vyšetrenie brucha, ktoré dnes patrí medzi základné vyšetrenia a ktoré odporúčal urobiť aj rentgenológ. Namiesto toho mi v prepúšťacej správe odporúčali, aby som si tieto záležitosti doriešil ambulantne. Takýto postup považujem vyslovene za kriminálny. To chceli, aby som v oslabenom stave chodil do infekčného prostredia a chytil nejakú infekciu??? Okrem toho, tieto vyšetrenia by som nemohol absolvovať ambulantne aj preto, lebo doposiaľ nie som schopný bez opory samostatnej chôdze!!! Osobitnú sťažnosť na uvedené pracovisko za zanedbanie lekárskej starostlivosti a neodborné postupy v diagnostike a liečbe počas mojej hospitalizácie, spojené s vážnym ohrozením môjho zdravia pošlem dodatočne.

Mám podozrenie, že voči mojej osobe dochádza k páchaniu viacerých trestných činov: § 192 trestný čin nátlaku, § 192 trestný čin ohovárania, § 422d trestný čin hanobenia národa, rasy, presvedčenia, § 360b nebezpečné elektronické obťažovanie /kyberšikana/, § 193 obmedzovanie slobody vyznania, § 2, odsek 1, a 2 zákona č. 365/2004 Z.z. (antidiskriminačný zákon) § 2a, odsek 4 zákona č. 365/2004 Z.z. (antidiskriminačný zákon)

S pozdravom,

MUDr. Michal Piják

PRÍĹOHA.

https://www.facebook.com/photo?fbid=345629777564448&set=a.2717583128325193

zdroj: https://www.facebook.com/MichalPijakMDPersonalizedPaleoNutrition/posts/346101064183986

   Send article as PDF   

Check Also

Keď poškodili MUDr. Pijáka a jeho dobré meno, nikto to neriešil

zdroj: https://www.facebook.com/MichalPijakMDPersonalizedPaleoNutrition/posts/pfbid02g2XBBJwSNx59SpLuSiUZbS8msU9WL2iZRC8VsGGMmRMmBN2tfWNHQMyLXvN8NFNYl      Send article as PDF   

One comment

  1. Moj kolega detto. Len ten to nerozchodil

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *