piatok , 19 apríla 2024

Jezuiti na Slovensku a vo svete

Tento článok nie je preverovaný autorom, vychádza hlavne z informácií obsiahnutých v odkazoch, preto k nemu pristupujte kriticky.

Dedičmi Templárskeho rádu s istými odchýlkami sú dnes Jezuiti.

Rád bol založený 15. augusta 1534 Ignácom Loyolom a schválený bol pápežom Pavlom III 27. septembra 1540. Tento rád bol založený aby vzdoroval reformácii. Jeho úlohou bol zlikvidovať reformáciu. Loyola chcel, aby rád bol šampiónom katolíckej jednoty, z toho dôvodu absolútna poslušnosť pápežovi bola nevyhnutná. Ich úlohou bolo poslúchať ešte viac, ako vojak. To znamená, že jezuita nemôže používať svoju hlavu, musí poslúchať ako stroj. Dosiahnuť jeho ciele bolo možné iba tak, že na svete každý človek sa podriadi údajnému miestodržiteľovi Krista na zemi. Loyola napísal: „keby ti Boh poslal hoci aj dobytok za nadriadeného, musíš ho poslúchať, ako keby to bol sám Boh.“ Ich ústava opakuje asi 500 krát, že v osobe vedúceho musia vidieť Krista. (Tajné dejiny Jezuitov, strana 26; v Českom vydaní strana 78) Kto má záujem, tu si ich aj môže stiahnuť.

 

Pozrime, akú prísahu musí skladať každý jezuita, keď vstupuje do členstva rádu. Táto prísaha sa nachádza v knižnici Amerického Kongresu, kde na základe zákona číslo 1523 sa musí poslať z každej v Amerike vydanej knihy aspoň jeden exemplár pre knižnicu Kongresu. Teda je to úradný dokument. Tu je napísané, čo treba robiť pri vstupe. Niečo nám napovie o charaktere rádu:

Ja.. XY.. sľubujem pred Bohom, pred požehnanou Máriou, požehnaným archanjelom Michalom, v prítomnosti Jána Krstiteľa a apoštolov … a aj tvojou duchovný otec (to je názov vodcu rádu), … atd. atd. (tu sa ešte vymenúva pred kým je tá prísaha vyslovená, ako napr, maternica panny, atd), a pred Bohom vyhlasujem, že jeho svätosť pápež je Božím námestníkom na zemi, a pravou a jedinou hlavou katolíckej, teda univerzálnej cirkvi na celej zemi.

Potom sa tu píše o tom, že dostal moc od Ježiša Krista, má moc zosadzovať kacírskych kráľov, kniežatá, štáty, spoločenstvá národov a vlády, ktoré sú bez jeho schválenia všetky nezákonné. Teda jezuita prisahal, že keď nejaká vláda nie je podriadená Rímu, môže byť zlikvidovaná.

 

Ďalej prehlasujem, že budem pomáhať, asistovať a radiť všade, kde len budem vždy každému agentovi jeho svätosti a budem zo všetkých svojich síl vyhladzovať kacírske protestantské alebo slobodné učenie (slobodné učenie je to, keď sa vy sami rozhodujete, čomu budete veriť. Teda využijete svoju slobodu na určenie toho, čomu budete veriť na miesto toho, aby to za vás urobil pápež.) a všetky domnelé mocnosti legálne, alebo inak.

Jezuita teda prisahá, že keď to nebude môcť urobiť verejne, urobí to tajne. „Ďalej vyhlasujem, že môžem prijať hociktoré náboženstvo, v záujme materinskej cirkvi, a budem držať v tajnosti všetky ponaučenia a nariadenia, ktoré dostanem. Nevyzradím to slovom, písmom, ani náznakom, ani okolnosťami, ale urobím všetko, čo mi náš duchovný otec poradí, alebo nariadi.

Jezuita teda môže prijať hocijaké náboženstvo. Podľa toho teda najlepší protestanti, naj úspešnejší, najznámejší hlásatelia evanjelia, učitelia protestantizmu môžu byť Jezuiti. Alebo nie? Niektorí z najneuveriteľnejších a z najnemožnejších môžu byť Jezuiti. A v skutočnosti v časopise Times vyšiel článok, kde píšu, že najznámejší guruovia – budhistický náboženskí učitelia – sú všetci Jezuiti. Indický Jezuiti. Aj najväčší protestantský vedci náboženstva všetci sú Jezuiti. Nasiakli sa do všetkých najväčších vedeckých inštitúcií a vyučovacích centier náboženstva na celom svete.

Bez ohľadu nato, kam ma pošlete, budem poslúchať. Sľubujem, že nebudem mať svoj vlastný názor, budem poslúchať ako vojak. Budem viesť vojnu tajne, alebo otvorene proti všetkým heretikom, protestantom a liberálom, keďže som poverený ich vykoreniť a vyhladiť z povrchu zeme. Nebudem šetriť ani pohlavie, ani vek, ani stav, budem vešať, zničiť, variť, sťahovať z kože, škrtiť, za živa pochovávať týchto hanebných heretikov, rozpárať žalúdky a maternice ich žien a rozbijem hlavy ich neviniatok o múr, aby som navždy vyhladil ich ohavný rod.

Peter Hans Kolvenbach (vľavo)

Pozrime sa ako vyzerá obrad uvádzania jezuitov do funkcie, aj ich extrémny sľub. Tento citát sa nachádza v publikácii kongresovej knižnici USA.Bol si učený, aby si záludne zasieval semeno závisti a nenávisti medzi komunitami, provinciami a štátmi, ktorí boli v mieri, a podnecoval ich ku krvavým činom a zaťahoval ich do vzájomnej vojny a vytváral revolúcie a občianske vojny v krajinách, ktoré boli nezávislé a prosperujúce. V krajinách, ktoré pestovali vedu a umenie a ktoré sa tešili požehnaniu a pokoja. Bol si učený, že sa máš postaviť na stranu jedného z bojujúcich a jednať tajne v súlade so svojim bratom jezuitom, ktorý môže byť na druhej strane, ktorý však na verejnosti oponuje tomu, s čím si spojený ty. Toto všetko preto, aby cirkev napokon mohla byť víťazom v podmienkach, ktoré sú zakotvené v mierových zmluvách, a to všetko pod heslom ‘účel svätí prostriedky.’

Toto je hegelianská veda. Dve protichodné stanoviská, diakletické myslenie, dva názory, ktoré proti sebe bojujú, až kým nezostane nič. Je téza, antitéza, a konflikt nám prinesie syntézu, ktorú chceme. Všimnime si, že jezuita môže byť aktívny na jednej strane, ale tak isto aktívny aj na druhej strane. Teda to je postup, ktorý používajú na dosiahnutie svojich cieľov.

Pozrime teraz na tridsaťročnú vojnu. O čo vlastne v tej vojne išlo? Citát…: „Cieľom a predmetom jezuitov bolo, aby táto vojna bola vyhladzovacou vojnou. Okrem toho, ak by bolo možné, mal sa dosiahnuť pokoj s krajinami, v ktorej vzbúrené vlády vydali zákon zakazujúci jezuitom, aby sa v tejto krajine ukázali pod trestom smrti.

Vedeli ste o tom, že jezuiti boli vyhadzovaní zo skoro všetkých krajín? Aj katolíckych? Že boli až taký podvodníci? Ani katolícky králi nemohli zniesť jezuitov. Ale ak si katolícky králi dovolili vyhodiť jezuitov zo svojej krajiny, takáto krajina bola zničená bez ohľadu na to, či bola katolícka, alebo nie.

 

„…títo sú najhorší z pomedzi katolíkov, inkvizítori, jezuiti! …Je to jednoducho rímska armáda, ktorá bojuje za zemskú nadvládu sveta v budúcnosti na čele s rímskym pontifom, ako cisárom. Je to niečo, ako všeobecné nevoľníctvo, kde pánom budú oni. To je to, za čím idú. Oni snáď ani neveria v Boha.“ (Bratia Karamazovci, Fjodor Dostojevsky)

Friedrich von Hardenberg napísal: „Nikdy pred tým sa v svetovej histórii neobjavila takáto spoločnosť. Ani starý rímsky senát si nerobil plány na svetovú nadvládu s takou veľkou istotou úspechu.“ Áno, oni chcú svetovú nadvládu s pápežom, ako všeobecným vládcom na čele.

Možno nie je náhoda, že práve v decembri 2020 sa spojil svetový obchod s Vatikánom a vytvorili Koncil pre inkluzívny kapitalizmus.

 

Pápež hovoril o „inkluzívnom kapitalizme“ a morálnom rozmere ekonomiky

Nejde o „viac mať“, ale o „viac byť“ – to sú slová Svätého Otca Františka členom Rady pre inkluzívny kapitalizmus, ktorých prijal vo Vatikáne v pondelok 11. novembra. Ide o neziskovú organizáciu s podporou veľkých svetových finančníkov v rámci hnutia tzv. „inkluzívneho kapitalizmu“.

Rímskokatolícky autor Lafayette varoval: „Podľa môjho názoru ak slobody v tejto krajine Spojených Štátov budú zničené, bude to zákernou rafinovanosťou jezuitských kňazov rímskokatolíckej cirkvi, pretože oni sú najprešibanejšími, nebezpečnými nepriateľmi pre občiansku a náboženskú slobodu. Oni podnietili väčšinu vojen v Európe.“

Toto sú citáty od prominentných ľudí. Pán Morse, ktorí zostrojil morzeovku, napísal o jezuitoch toto: „Kto sú títo agenti? Sú to hlavne jezuiti, ekleziastický rád ktorý je po svete známi a povestný pre svoju rafinovanosť, dvojtvárnosť a totálnu abstinenciu morálnych zásad. Rád je vycvičený v každom umení podvodu, že sa stal neznesiteľný do konca aj v katolíckych krajinách, ako napríklad v samotnom Taliansku, kde sám ľud žiadal potlačenie tohto rádu.“

Vojvoda Maxmilian Francis, najmladší syn Márie Terézie napísal: „Jezuiti sa tak neúnavne zmiešavali do intríg medzi súdom a štátom, že museli byť spravodlivo odpudený za ich úsilie po svetovej nadvláde.“

A takto by sme mohli pokračovať ďalej a ďalej. Ale na záver ešte jeden zaujímavý citát, ktorého autorom je Michael Angelo Tamburini, jezuitský generál. Sú to jeho slová vojvodovi z Brancasu z roku 1720.: „Pozrite pane, z tejto miestnosti vládnem nielen nad Parížom, ale aj nad Čínou. Ale nie len nad Čínou, ale aj nad celým svetom bez toho, že by niekto vedel, ako je to zariadené.“

Nie je to zaujímavé? To sú slová, ktoré hovoria jezuiti o sebe. Prezrádzajú nám ich charakter, ciel. A ešte jednu fotku: Jan Baptiste Janssens, ktorý vládol od roku 1946 do roku 1964. Vyzerá ako milý, prívetivý človek. Táto fotografia bola prevzatá zo Saturday Evening Post zo 17. januára 1959. Tento človek riadi nasledovné tajné spoločnosti, ktoré podliehajú jeho veleniu.:

zdroj: http://vargad.net/tajne2.htm

Na Slovensku sú Jezuitmi, alebo absolventmi Jezuitiských Univerzít hľavne zakladatelia a členovia strany KDH (tí sa dnes roztrúsili do strán ako OĽANO, SME rodina, NOVA). Popredným Jezuitom na Slovensku bol strýko Vladimíra Krčméryho – Silvester. Jeho syn bol primárom v nemocnici milosrdných bratov, kde si zažili jeho povyšenecké a arogantné správanie viaceri lekári.

Poprednými predstaviteľmi na Slovensku sú aj členovia rodiny Mikloško. Jozef a František sú dlhodobo politicky zainteresovaní. Jozef ml. zakladal s Vladimírom Krčmérym Univerzitu sv. Alžbety, kde sa vydávali podvodne tituly – tri tituly tu získal aj hygienik Mikas, MUDr. Kalavská a jej manžel. Vladimír Krčméry má aj úzke styky s vedením strán OĽANO-NOVA, SME rodina (Milan Krajniak, Pčolinsky). S rodinou Mikloškovcov je dobrý kamarát aj Štefan Harabin. Jezuitskú Univerzitu študoval aj Daniel Lipšic, ktorý je zainteresovaný takmer v každom významnom prípade na Slovensku. 

Veľmi zaujímavý súhrn o ich aktivitách na Slovensku nájdete aj na wikipédii.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Spolo%C4%8Dnos%C5%A5_Je%C5%BEi%C5%A1ova

Daniel Lipšic a jeho zaujímavý znak rukou:

daniel lipsic znak

Jezuiti si zvolili čierného pápeža:

https://www.ta3.com/clanok/1092581/jezuiti-si-zvolili-cierneho-papeza-pochadza-z-latinskej-ameriky.html

   Send article as PDF   

Check Also

“Obyčajný” Štefan Harabin má státisice EUR na účtoch, v nehnuteľnostiach, kde na to zobral?

V roku 2013 kandidát na prezidenta Štefan Harabin zarobil 71 767 eur. Z platu ušetril …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *