štvrtok , 25 júla 2024

Zoznam osôb, ktoré šikanujú občanov, ich opatrenia vedú k deštrukci ľudí, národa, ekonomickej devastácii

Doc. MUDr. Mária Avdičová PhD. – vedúca odboru epidemiológie, Regionálny úrad verejnéhozdravotníctva, Banská Bystrica
Doc. MUDr. Alexandra Bražinová PhD.,MPH – epidemiologička, LF UK, Ústav epidemiológie
Pavol Čekan, PhD., B.Sc. – biochemik, CEO MultiplexDX International
Prof. MUDr. Henrieta Hudečková PhD., MPH – hlavná odborníčka pre epidemiológiu MZ SR a vedúcaÚstavu verejného zdravotníctva Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Prof. MUDr. Pavol Jarčuška PhD. – prezident Slovenská spoločnosť infektológov SLS, prorektor UPJŠ v Košiciach
RNDr. Boris Klempa, DrSc. – virológ, Biomedicínske centrum SAV, Virologický ústav
MUDr. Alena Koščálová, MSc. – infektologička, Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK SZU a UNB, primárka Oddelenia pre dospelých
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc,. Dr.h.c.- člen epidemiologického konzília
Prof. MUDr.Zuzana Krištúfková PhD., MPH – vedúca Katedry epidemiológie, Slovenská zdravotníckauniverzita Bratislava, predseda Slovenskej epidemiologickej a vakcinačnej spoločnosti
PhDr. Tomáš Kúdela – riaditeľ, Odbor verejného zdravia, skríningu a prevencie, MZ SR
Doc. PhDr. Marek Majdan MSc., PhD. – epidemiológ, zakladateľ, Inštitút pre Globálne zdravie aepidemiológiu (IGHE), prorektor Trnavská Univerzita
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas PhD., MPH – hlavný hygienik SR
Matej Mišík MSc. – vedúci, Inštitút zdravotných analýz, Odbor verejného zdravia, skríningu a prevencie, MZ SR
Prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.- virologička, riaditeľka, Biomedicínske centrum SAV,Virologický ústav
Martin Pavelka, MA (Hons.), MA, CA, MSc. – epidemiológ, Inštitút zdravotných analýz, MZ SR
MUDr. Elena Prokopová – hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast,viceprezidentka Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskejspoločnosti
JUDr. Róbert Rovný -právnik RÚVZ SR
Prof. MUDr. Mária Štefkovičová PhD., MPH – hlavná odborníčka hlavného hygienika preepidemiológiu, vedúca Odboru epidemiológie RÚVZ Trenčín, pôsobí aj TN univerzite A. Dubčeka
Mgr. Martin Šuster PhD. – riaditeľ Odboru výskumu, ekonóm NBS
Prof. MUDr. Jozef Šuvada PhD., MPH – expert WHO
MUDr. Peter Visolajský – predseda Lekárskeho odborového združenia, pediater Fakultná nemocnica
   Send article as PDF   

Check Also

Matuš Vallo podporoval obmedzenia, lockdowny a nabádal k diskriminácii neočkovaných

https://www.facebook.com/vallo.primator/posts/pfbid049rWvDAvdANTMFTMgmVgiCTqaHvGXXfAK9vaWuq7eZXNnPrsGak332igqeT6WSDhl Vallo podobne ako iní podvodníci v Aspen Institute podporovali svojho sponzora a jeho vakcíny, …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *