Zoznam osôb, ktoré šikanujú občanov, ich opatrenia vedú k deštrukci ľudí, národa, ekonomickej devastácii

Doc. MUDr. Mária Avdičová PhD. – vedúca odboru epidemiológie, Regionálny úrad verejnéhozdravotníctva, Banská Bystrica
Doc. MUDr. Alexandra Bražinová PhD.,MPH – epidemiologička, LF UK, Ústav epidemiológie
Pavol Čekan, PhD., B.Sc. – biochemik, CEO MultiplexDX International
Prof. MUDr. Henrieta Hudečková PhD., MPH – hlavná odborníčka pre epidemiológiu MZ SR a vedúcaÚstavu verejného zdravotníctva Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Prof. MUDr. Pavol Jarčuška PhD. – prezident Slovenská spoločnosť infektológov SLS, prorektor UPJŠ v Košiciach
RNDr. Boris Klempa, DrSc. – virológ, Biomedicínske centrum SAV, Virologický ústav
MUDr. Alena Koščálová, MSc. – infektologička, Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK SZU a UNB, primárka Oddelenia pre dospelých
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc,. Dr.h.c.- člen epidemiologického konzília
Prof. MUDr.Zuzana Krištúfková PhD., MPH – vedúca Katedry epidemiológie, Slovenská zdravotníckauniverzita Bratislava, predseda Slovenskej epidemiologickej a vakcinačnej spoločnosti
PhDr. Tomáš Kúdela – riaditeľ, Odbor verejného zdravia, skríningu a prevencie, MZ SR
Doc. PhDr. Marek Majdan MSc., PhD. – epidemiológ, zakladateľ, Inštitút pre Globálne zdravie aepidemiológiu (IGHE), prorektor Trnavská Univerzita
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas PhD., MPH – hlavný hygienik SR
Matej Mišík MSc. – vedúci, Inštitút zdravotných analýz, Odbor verejného zdravia, skríningu a prevencie, MZ SR
Prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.- virologička, riaditeľka, Biomedicínske centrum SAV,Virologický ústav
Martin Pavelka, MA (Hons.), MA, CA, MSc. – epidemiológ, Inštitút zdravotných analýz, MZ SR
MUDr. Elena Prokopová – hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast,viceprezidentka Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskejspoločnosti
JUDr. Róbert Rovný -právnik RÚVZ SR
Prof. MUDr. Mária Štefkovičová PhD., MPH – hlavná odborníčka hlavného hygienika preepidemiológiu, vedúca Odboru epidemiológie RÚVZ Trenčín, pôsobí aj TN univerzite A. Dubčeka
Mgr. Martin Šuster PhD. – riaditeľ Odboru výskumu, ekonóm NBS
Prof. MUDr. Jozef Šuvada PhD., MPH – expert WHO
MUDr. Peter Visolajský – predseda Lekárskeho odborového združenia, pediater Fakultná nemocnica
   Send article as PDF   

Check Also

Čekanova firma na pandémii rekordne zarobila

Čekanova firma MultiplexDX napojená na politickú stranu Progresívne Slovensko na pandémii rekordne zarobila. https://www.finstat.sk/50111965   …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *