nedeľa , 26 mája 2024

Lekár upozorňuje na šírenie dezinformácií ministerstvom zdravotníctva, Dr. Sabaka robí kampaň neúčinnému lieku a zavádza verejnosť

REMDESIVIR VERSUS IVERMEKTÍN: HOAXY Z MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA

MUDr. Michal Piják

Juraj Mesík v rozhovore pre topky.sk, v článku zverejnenom dňa 22. januára 2021 pod názvom „Analytik Mesík bez servítky o KORONAVÍRUSE: Skupina ľudí na Slovensku krásne zbohatla na ľudskej tragédii“ uviedol:

„Celkom iste ale viem, že u nás sa „lieči“ covid liekom remdesivir, o ktorom od samého začiatku veda vie, že je pri liečbe covidu neúčinný. 15. októbra 2020 bola uverejnená aj štúdia WHO Solidarity Trial, ktorá neúčinnosť remdesiviru jednoznačne potvrdila. 15. októbra sme u nás mali oficiálne 71 obetí covidu – dnes ich máme oficiálne 3750 a reálne je počet obetí epidémie zhruba tri krát vyšší. Mŕtvi pribúdajú tempom 100-200 denne a naše zdravotníctvo ich v dôsledku korupcie „lieči“ neúčinným fejkovým liekom s výraznými nežiadúcimi účinkami! Ako som už povedal, balenie Ivermectinu pre vyliečenie dvoch ľudí stojí v Egypte 80 centov a balenie remdesiviru poviem to natvrdo, dorazenie jedného pacienta, stojí 2100 eur. Skupina ľudí aj na Slovensku krásne zbohatla na obrovskej ľudskej tragédii.
Celý text tu: https://www.topky.sk/cl/10/2043287/Analytik-Mesik-bez-servitky-o-KORONAVIRUSE–Skupina-ludi-na-Slovensku-krasne-zbohatla-na-ludskej-tragedii

Juraj Mesik dňa 17. januára na svojej FB stránke tiež uviedol:
Toto je screenshot časti stránky ” Štandardizované postupy, protokoly a odporúčania” z oficiálnej stránky MZ SR https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19 urobený v nedeľu 17.1. ráno. S dátumami 26. 10. a 19.11. 2020 tam visia záväzné odporúčania, ktorými je riadený prebiehajúci masaker obyvateľov Slovenskej republiky. Na stránke jedného z projektov MZSR https://standardnepostupy.sk/_files/200000771-e6f59e6f5b/Zasady_odporucania_diagnostika_liecba_pacientov_covid19_OAIM.pdf sa síce zjavil nový odporučený postup terapie covidu na JISkách datovaný 10.januára, v ktorom sa v bode 30 z 30 bodov zjavuje aj pojem “ivermectin” a odkazy na MATH + a I-MASK, ale:
a) odporučenie sa týka výlučne JISiek – nie prvej línie zápasu s pandémiou, teda ambulancií všeobecných lekárov a
b), ani po týždni od 10.1. sa dokument neobjavil na oficiálnej stránke MZ SR! Na nej – a tým pádom aj v mnohých nemocniciach na Slovensku – sa covid stále “lieči” neúčinným remdesivirom, balenie po 2100 eur!
https://www.facebook.com/photo?fbid=10221781491180486&set=a.10209443570900190

Viem s predstaviť, ako radi by uvedené vyjadrenia Mesíka označili novodobí inkvizítori označili za hoax. Žiaľ, skôr sa zdá, že hoax v tomto prípade možno pripísať ministerstvu zdravotníctva. V smernici MZ, ktorá má názov: „Štandardný preventívny, diagnostický a terapeutický postup pri starostlivosti o kriticky chorých s COVID-19 Predkladateľ Doc. MUDr. Jozef Firment (Jozef Firment poberal financie od farma firiem vyrábajúcich vakcíny), PhD. AKTUALIZOVANÁ VERZIA 18.11.2020 (upravené algoritmy) sa v bode 7. uvádza tento text:

7. Medikamentózna liečba. Odporúča sa, aby antivírusová liečba s COVID-19 bola podaná každému pacientovi, ktorý vyžaduje UPV alebo intenzívnu starostlivosť. Odporúča sa antivírusové lieky podávať v spolupráci s infektológom. a. Remdesivir (RDV) je „prodrug“, ktorého aktívna forma je analóg adenozínového nukleotidu. Modifikuje vírusovú RNA dependentnú polymerázu. RDV sa podáva ako i.v. infúzia. U pacientov s ťažkým ochorením sa RDV podáva ako úvodná dávka 200 mg i.v. 1. deň, nasleduje dávka 100 mg i.v. raz denne ako udržiavacia dávka počas 5 dní.
Celý text tu: https://standardnepostupy.sk/_files/200000755-ac98dac991/NEW_SDTP%20Starostlivost%20o%20kriticky%20chor%C3%BDch_18112020.pdf

V inovovanej smernici zo dňa 10.1.2021 „ Zásady a odporúčania pre diagnostiku a liečbu pacientov s COVID-19 na OAIM. Verzia: 1.0 / 2021 /“ sa už remdesivir neuvádza a namiesto neho je tam v bode 30 uvedené:

„Na základe klinických skúseností, ktoré nie sú podporené veľkými vedeckými štúdiami, ale na pracoviskách sú v tiesni úspešne využívané, je možné podať: U pacienta s potvrdením COVID-19 s potrebou inhalácie kyslíka, NIV (HACOR <5), ale aj pri indikácii UVP: vitamín C v infúzii až do 1 g/kg, druhý deň polovičnú dávku, do 4. – 5. dňa 0,25 g/kg. Ivermectin tbl 0,2 mg/kg 2-5 dní do odznenia príznakov. Zinok a selén, vysoké dávky D vitamínu, thiamín, antipyretíká, melatonín. Pri zvýšenom PCT a CRP empiricky Azitromycín (3 – 6 dní) alebo ATB podľa citlivosti.“

Celú smernicu si môžete prečítať tu: https://standardnepostupy.sk/_files/200000771-e6f59e6f5b/Zasady_odporucania_diagnostika_liecba_pacientov_covid19_OAIM.pdf

Ako je možné, že v smernici zo dňa 10.1.2021 nie je uvedená žiadna zmienka, resp. zdôvodnenie prečo sa tam záhadne nespomína Remdesivir, tak ako sa to bežne robí pri takýchto inováciách? Sú námietky Juraja Mesíka opodstatnené, podľa ktorého sa u nás až do 10. januára 2020 používala smernica z 18. novembra, ktorá odporúčala liečbu drahým a neúčinným liekom s vysokým výskytom nežiaducich účinkov, keď už od jari 2020 bolo známe, že remdesivir je pri liečbe covidu neúčinný a 15.10.2020 bola uverejnená štúdia WHO Solidarity Trial, ktorá to znovu potvrdila? Čiastočnú odpoveď na uvedené otázky môže dať článok s názvom „Remdesivir pre COVID-19 v Európe: poskytne hodnotu za peniaze?“, ktorý bol nedávno uverejnený v jednom z najrenomovanejších lekárskych časopisov The Lancet, z ktorého som vybral najpodstatnejšiu časť.

Živé usmernenie WHO,(12) založené na základe metaanalýzy údajov z rovnakých štyroch randomizovaných kontrolovaných klinických štúdií (RCT) ,(5, 6, 7, 11) uvádza, že remdesivir nemá pravdepodobne žiadny vplyv na úmrtnosť (pomer šancí [OR] 0,90 [95% CI 0,70–1,12]) a bolo vydané podmienečné odporúčanie proti použitiu remdesiviru u hospitalizovaných pacientov s COVID-19. EMA odporúča remdesivir u dospelých a dospievajúcich pacientov (vo veku 12 rokov alebo starších) s COVID-19, ktorí potrebujú prísun kyslíka. Ak sa európske povolenie na uvedenie na trh obmedzuje na týchto pacientov, potom sa remdesivir bude podávať s kortikosteroidmi, čo je štandardná starostlivosť o pacientov s COVID-19 vyžadujúcich kyslík alebo mechanickú ventiláciu.(13)

V USA sa remdesivir plus dexametazón odporúča aj u pacientov vyžadujúcich kyslík pomocou prístroja s vysokým prietokom alebo neinvazívnej ventilácie.(14) Neexistujú však žiadne RCT, ktoré by hodnotili klinický prínos pridania remdesiviru ku kortikosteroidom u týchto pacientov – a adekvátne vykonaná megaštúdia by si vyžadovala tisíce účastníkov. V dnešnej dobe je potrebné uznať, že nie je isté, či pridanie remdesiviru ku kortikosteroidom prináša v porovnaní so samotnými kortikosteroidmi nejaký prínos pre úmrtnosť. Celý článok, aj s referenciami (čísla v zátvorkách) si môžete prečítať tu: https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30568-3/fulltext?

Osobitne by som zdôraznil stanovisko WHO, ktorá v jej smernici z 23. novembra https://www.salutogenesi.org/approfondimenti/salute/who-therapeutics-and-covid-19-living-guidelines-20-november-2020 uviedla.

Skupina GDG zistila nedostatok dôkazov o tom, že remdesivir zlepšil výsledky, ktoré sú dôležité pre pacientov, ako je znížená mortalita, potreba mechanickej ventilácie, čas na klinické zlepšenie a ďalšie. Nízka istota týchto výsledkov, najmä úmrtnosť, však nedokazuje, že remdesivir je neúčinný; Skôr neexistujú dostatočné dôkazy, ktoré by potvrdili, že zlepšuje dôležité výsledky pre pacientov. GDG podmienečne odporúčala nepoužívať remdesivir na liečbu hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19. Ak sa uvažuje o podaní remdesiviru, je potrebné poznamenať, že jeho použitie je kontraindikované u pacientov s dysfunkciou pečene (ALT > 5- násobok normálu na začiatku liečby) alebo renálnou dysfunkciou (eGFR < 30 ml/ minúta). K dnešnému dňu sa môže podávať len intravenózne a má relatívne obmedzenú dostupnosť.

Podobné stanovisko WHO zaujala už v septembri 2020 (https://www.portailvasculaire.fr/sites/default/files/docs/2020_who_guidelines_traitements_covid-19_bmj_0.pdf) a neskôr 17. decembra. https://www.who.int/publications/i/item/therapeutics-and-covid-19-living-guideline?
V tejto súvislosti sa oprávnene vynára otázka, prečo takýmto spôsobom neinformovali naši „covidoví experti“ , ktorí remdesivir prezentovali ako úžasný liek, ktorý môže znížiť mortalitu a vôbec neupozornili na jeho riziká a nedostatok štúdií, ktoré by potvrdili ich tvrdenia. Viď. napr. vyjadrenia MUDr. Sabaku uvedené nižšie.

Z uvedeného vyplýva, že námietky Juraja Mesíka možno považovať za opodstatnené. Vzhľadom na nedostatok údajov o účinnosti remdesiviru, pomerne vysoký výskyt nežiaducich účinkov a vysokú cenu by sa mali v liečbe preferovať podstatnejšie lacnejšie farmaceutické prípravky, s lepším profilom rizika a benefitu, ako je napríklad ivermektín. Na záver pripájam niekoľko vyjadrení MUDr. Sabaku, z ktorých je očividné jeho nekritické zveličovanie benefitov remdesiviru.

08.09.2020
Máme k dispozícii lieky, ktoré pomáhajú zachraňovať životy tých pacientov s COVID-19, a s tým, že zvyšujú pravdepodbnosť, že sa vyliečia a že toto ochorenie prežijú. To je v prvom rade dexamethazón, teda kortikoidy, dexametazón, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť prežitia dvoj, trojnásobne u pacientov s ťažkým covid-19. Takže to je naozaj, je to skvelá vec tým že sa preukázalo, že tento liek je účinný, že takto dobre tým pacientom pomáha, tak to naozaj prinieslo revolúciu v liečbe tohto ochorenia. No a jednak máme remdesivir, len sme ho nemali k dispozícii, teraz ho už k dispozícii máme.
Zdroj: Lekár z najväčšieho ohniska na Slovensku: Používame liek, ktorý je v boji proti koronavírusu revolučný, Romana Hlavanda Gogová
https://slovensko.hnonline.sk/2207394-lekar-z-najvacsieho-ohniska-na-slovensku-pouzivame-liek-ktory-je-v-boji-proti-koronavirusu-revolucny?

2.10.2020
„Zmenilo sa to, že máme v rukách nové zbrane , ktorými bojujeme za to, aby tí naši pacienti prežili. Jednak remdesivir, ale nie len remdesivir. Máme remdesivir, čo je hrozne fajn. Remdesivir dokáže, dokáže zvýšiť pravdepodobnosť, že pacient s ťažkým covidom toto ochorenie prežije, čiže je to skvelý liek, ale máme aj kortikoidy, dexamethason a iné kortikoidy….“
Zdroj: Lekár Sabaka: „Tí, čo zľahčujú koronu, ma veľmi rozčuľujú.“
Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s infektológom Petrom Sabakom.

14.10.2020
„Akonáhle pacient potrebuje kyslík, tak vtedy sú indikované aj tie ostatné farmakologické liečebné prístupy, to je jednak remdesivir, jednak sú to systémové kortikoidy, čiže dexametazón, alebo nejaká alternatíva, ale ten dexametazón je najlepší, má najviac dôkazov, a funguje, má dlhý polčas, to znamená, že môžete ho podať ráno a on pôsobí celý deň….“
Zdroj: Hosťom relácie „Ide o pravdu“ bol lekár Peter Sabaka z Kliniky infektológie. V liečbe koronavírusu nastal podľa neho oproti prvej vlne posun, keďže pri komplikovaných prípadoch sa osvedčil nielen liek remdesivir, ale aj kortikoidy a látky proti zrážavosti krvi.

zdroj: https://www.facebook.com/MichalPijakMDPersonalizedPaleoNutrition/photos/a.2717583128325193/3581711801912317

   Send article as PDF   

Check Also

MUDr. Piják: Vypínanie komentárov ohľadom Fica vyvoláva ešte viac otázok

Náš komentár: Diskusie cenzurujú a vypínajú hlavne s cieľom zabrániť šíreniu nechcených informácií. Vlastného uvažovania, …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *