piatok , 19 apríla 2024

Lekár píše: Krajiny, kde sa podáva profylakticky Ivermektín je významne nižší výskyt COVID-19

PROFYLAXIA COVID-19? NIŽŠÍ VÝSKYT SPOJENÝ S PROFYLAKTICKÝM PODÁVANÍM IVERMEKTÍNU

A COVID-19 prophylaxis? Lower incidence associated with prophylactic administration of ivermectin

  Martin D. Hellwig, and Anabela Maia, Int J Antimicrob Agents. 2021 Jan; 57(1): 106248.  

Preložil a upravil: MUDr. Michal Piják

Pretože COVID-19 (koronavírusová choroba 2019) sa naďalej rýchlo šíri po celom svete, incidencia sa v rôznych krajinách veľmi líši a v niektorých krajinách je skutočne nápadne veľmi nízka. Tieto rozdiely vyvolávajú otázku, či krajiny s nižším výskytom zdieľajú spoločné medicínske aspekty, ktoré by sa mohli použiť nielen na vysvetlenie tohto nízkeho výskytu, ale aj ako vodítko pre potenciálnu liečbu v iných krajinách. Takáto liečba by bola obzvlášť cenná, ak by sa mohla použiť ako profylaxia proti prenosu SARS-CoV-2.

Táto štúdia zistila, že krajiny s rutinným hromadným podávaním profylaktickej chemoterapie vrátane ivermektínu majú významne nižší výskyt COVID-19. Profylaktické použitie ivermektínu proti parazitárnym infekciám je najbežnejšie v Afrike, a v štúdií sa preukázalo, uvádzaná korelácia je veľmi významná pri porovnaní medzi africkými národmi aj v celosvetovom kontexte.

Autori predpokladajú, že by to mohlo súvisieť so schopnosťou ivermektínu inhibovať replikáciu SARS-CoV-2, čo pravdepodobne vedie k nižšej miere infekcie. Musia však existovať ďalšie cesty, ktoré by vysvetlili pretrvávanie takéhoto inhibičného účinku po poklese sérových hladín ivermektínu. Navrhuje sa, aby sa v určitých prípadoch hodnotilo potenciálne off-label profylaktické použitie ivermektínu, aby sa tak pomohol preklenúť čas, kým nebude k dispozícii bezpečná a účinná vakcína.

Je dôležité poznamenať, že hypotéza, že ivermektín môže mať profylaktický účinok proti SARS-CoV-2, je založená iba na dosť silnej korelácii. Na druhej strane sa táto korelácia v celosvetovom súbore údajov začiatkom tohto roka čoraz viac posilňovala a potom sa neskôr v lete nezávisle replikovala v rámci súboru afrických údajov. Obidve korelácie zostávajú veľmi významné, čo naznačuje, že môže existovať príčinná súvislosť, čo naznačujú aj ďalšie nedávne nálezy uvedené v literatúre.

  Autori preto dúfajú, že výsledky tejto štúdie môže slúžiť ako výzva na ďalšie preskúmanie a zváženie ivermektínu ako potenciálnej profylaktickej látky proti COVID-19. Okrem zjavných výhod potenciálnej profylaktickej látky, V tomto zmysle môžu byť aj negatívne výsledky veľmi cenné pre komunitu v zdravotníctve a pre celú spoločnosť.

  Celý text tu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7698683/ P.S. V tejto súvislosti mi napadlo, že podobná asociácia by mohla existovať aj s výskytom niektorých typov rakoviny, ako je napr. kolorektálny karcinóm, ktorého výskyt je v týchto krajinách tiež veľmi nízky. Samozrejme, asociácia ešte nie je dôkazom kauzality, pretože v patogenéze týchto chorôb môže hrať úlohu celá rada faktorov, ako je výživa, a pod. zdroj: https://www.facebook.com/MichalPijakMDPersonalizedPaleoNutrition/posts/136626171798144

 
 
 
 
 
 
 
   Send article as PDF   

Check Also

MUDr. Piják: Kotlár mi pripadá ako nepríčetný

Ľutujem, ale ten Kotlár mi v tejto relácii pripadal ako nepríčetný. Ešte viac som šokovaný …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *