utorok , 16 apríla 2024

USA a NATO zločinci v Juhoslávii bombardovali vlak – na Veľkú noc…

Na vlak prechádzajúci cez železničný most rieky Južnej Moravy boli 12. apríla 1999 vypálené štyri rakety. Dodnes sa nevie zistiť presný počet civilných obetí.

Každý rok 12. apríla o 11.40 hod. zastavuje vlak pred železničným mostom v Grdeličkej klisure na trati Belehrad-Niš-Ristovac. Sirény lokomotívy sa ozývajú do celého sveta za tento zločin spáchaný USA a NATO. K zločineckému útoku došlo na druhý veľkonočný deň. Bol spáchaný úmyselný trestný čin útoku NATO šialencov na vlak, v ktorom sa viezli nič netušiaci ľudia. Zahynulo asi 16 ľudí, viac ako 50 utrpelo devastačné zranenia, následkom ktorých sa väčšina stala invalidnými. Vlak bol totálne zničený, most vážne poškodený a v okruhu 150 metrov boli poškodené aj okolité domy. Časti tiel odplavila voda. Oceľové časti vlaku a mosta boli roztrhané a poohýbané od obrovského žiaru.  Dookola bola spálená zem. Medzi obeťami boli aj deti.  Americký generál a zločinec Wesley Clark sa vyjadril, že došlo k omylu. Očití svedkovia žijúci v blízkej dedine však tvrdili,  že bombardéry NATO lietali už niekoľko dní ponad most. Bombardovanie vlaku tak bolo zjavným úmyslom neonacistictických zločincov NATO.

Na pamiatku obetí sa každý rok pri moste položia vence, kvety a koná sa spomienkové stretnutie na uctenie si pamiatky obetí amerických zločinov. A siréna vlaku pripomína zločiny NATO…

V priebehu 11 týždňov počas bombardovania NATO došlo celkovo k 2300 leteckým útokom na 995 objektov. Zhodených bolo 14.000 bômb, vrátene tých s ochudobneným uránom. Použitá bola aj kazetová munícia, ktorá aj teraz predstavuje hrozbu pre obyvateľstvo.  Zabitých bolo viac ako 2500 civilistov, 88 detí, viac ako tisíc vojakov a policajtov – obrancov vlasti. Viac ako 12 000 ľudí bolo zranených a zmrzačených. Viac ako 1000 bolo nezvestných. Viac ako  250.000 Srbov a iných etník bolo nútených opustiť svoju vlasť Kosovo. Neskôr mnohí Srbi, ktorí neodišli z Kosova, boli beztrestne povražení UCK. Vypálených a zrúcaných bolo viac ako 80 pravoslávnych kostolov v Kosove. NATO vedome útočilo na civilov a civilnú infraštruktúru.

Najmenej 40.000 domov bolo buď úplne zničených, alebo poškodených. Zdevastovaných bolo približne 90 historických a architektonických pamiatok. „Materiálne škody spôsobené náletmi dosiahli viac ako 30 miliárd dolárov;“

Zničené a poškodené boli priemyselné podniky, infraštruktúra, obchodné a civilné objekty, napríklad: čínske veľvyslanectvo v Belehrade, 39 škôl (6 materských,19 základných, 6 stredných a 8 vysokých škôl), 31 zdravotníckych zariadení (15 nemocníc, 5 medicínskych centier, 11 polikliník a ambulancií), 59 cirkevných objektov (23 kláštorov, 31 kostolov, 1 kaplnka, 4 cintoríny).

Z PRIEMYSELNÝCH OBJEKTOV to boli 2 rafinérie, 1 železiareň, 18 strojárenských tovární, 14 chemických tovární, 7 elektrotechnických tovární, 3 automobilky, 4 továrne na výrobu pneumatík, 4 továrne na výrobu nábytku, 7 potravinárskych tovární, 5 textilných a 4 obuvnícke továrne a 7 ďalších priemyselných objektov.

Z OBJEKTOV INFRAŠTRUKTÚRY boli poškodené alebo zničené 2 teplárne, 1 hydroelektráreň, 4 transformátory, elektrodistribúcia a elektrické vedenie, 16 skladov paliva, 3 sklady plynu, 3 čerpacie stanice,1 železničné depo, 4 železničné stanice a 17 tratí, 75 mostov, 6 nadjazdov, 8 magistrálnych ciest, 4 autobusové stanice, 4 pošty, 4 civilné letiská, 3 firmy automobilovej dopravy, 1 riečna lodenica, 1 prístav, 3 satelitné stanice, 6 vysielačov, televízna veža, 2 budovy rádií, atď.

Z HOSPDÁRSKYCH OBJEKTOV bolo poškodených alebo zničených 12 poľnohospodárskych družstiev, 4 farmy, 2 plantáže, 3 vínne pivnice, 4 národné parky a lesné hospodárstva, 5 stavebných podnikov, 2 riadiace budovy, 7 hotelov, 2 motely, 2 kúpele, 2 banky, 7 obchodných podnikov, 2 obchodné domy, 4 potravinové sklady, 2 meteorologické stanice a veľké množstvo rodinných domov, bytových domov, štvrtí a sídlisk.

Pri bombardovaní boli použité aj zbrane, ktoré sú podľa všetkých medzinárodných konvencií zakázané. Na rôzne civilné ciele bolo použitých vyše 50 000 projektilov s ochudobneným uránom. Zem je tak kontaminovaná na tisíce rokov. Na 112 cieľov bolo vypustených 36 000 kazetových bômb a bolo použitých 15 000 kg munície s rádioaktívnymi prímesami.

Negatívne následky tohto aktu aliancie NATO sú obrovské. Aj niekoľko rokov po tejto operácii v zasiahnutých oblastiach rastie počet nádorových ochorení. Konkrétne v súčasnosti je o 30% vyšší, ako pred bombardovaním. Vzrast počtu detí s genetickými poruchami, počtu spontánnych potratov a predčasne narodených detí je alarmujúci.

Okrem hlavných mierových medzinárodných dokumentov NATO pri bombardovaní Juhoslávie porušili nasledovné dokumenty:

– Dohovor o vplyve na životné prostredie z r. 1977

– Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva z r. 1982

– Deklarácia o životnom prostredí v Štokholme z r. 1972

– Dodatkový protokol č 1. Ženevského dohovoru. V oblasti ochrany vojnových obetí medzinárodných konfliktov z r. 1949

– Dohovor o používaní niektorých druhov munície

– Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy

– Montrealský protokol o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (r. 1987 v znení v roku 1997)

– Uznesenie podvýboru pre prevenciu diskriminácie a ochranu menšín Komisie OSN pre ľudské práva z roku1996 a1997

Čo bolo v bombách?

Urán 238 má polčas rozpadu 4,5 miliárd rokov, Neptún 237 a plutón 239 sú látky, ktoré sú mnohonásobne  karcinogénnejšie ako urán majú polčas rozpadu okolo niekoľko tisíc rokov.

Americkí vrahovia a zločinci NATO dodnes neboli za spáchané zločiny potrestaní!!!

Z mesta SNP Ivan Štubňa

Viac na:

https://www.politika.rs/sr/clanak/504625/Godisnjica-NATO-zlocina-u-Grdelickoj-klisuri

 

   Send article as PDF   

Check Also

Cyril a Metod – sa obracajú v hrobe…

Význam Cyrila a Metoda pre Slovanstvo a Slovensko je nespochybniteľný. Takisto ako aj odkaz Štúrovcov a iných slovenských …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *