Slušný človek by si cenu Nadácie Friedricha Naumanna neprevzal. Čaputová áno…

Správna rada Nadácie Friedricha Naumanna za slobodu si  zvolila na svojom zasadnutí v roku 2020 za svojho predsedu profesora Ludwiga Theodora Heussa. L.T. Heuss je vnukom prvého povojnového prezidenta (1949 – 1959) Nemecka Theodora Heussa.

Theodor Heuss bol politický novinár, ktorý bol prispôsobivý režimom, ktorými Nemecko prechádzalo. Angažoval sa v rôznych stranách Nemecka. V Hitlerových rokoch bol poslancom za Deutsche Staatspartei – Nemecká štátna strana. Odhlasoval tzv. Splnomocňujúci zákon, ktorý umožnil „legálne“ diktátorské rozhodovanie Hitlera bez účasti nemeckých politických subjektov. Splnomocňujúci zákon bol základom totalitnej diktatúry fašistického Nemecka. Bol zrušený po vojne v r. 1945. V tomto roku ho Úrad vojenskej vlády USA, ktorý v tom čase zodpovedal za tzv. demokratizáciu západnej časti Nemecka, vymenoval za ministra školstva a kultúry spolkového štátu Wurttembersko-Bádenska. Jeho politická kariéra bola naštartovaná a vyústila do pozície prezidenta. T. Heuss je pokladaný za zakladateľa liberálov Nemecka. Mal silné vzťahy na nemecko-židovskú komunitu emigrantov žijúcich v USA.

Jeho syn Ernst Ludwig Heuss (otec terajšieho predsedu správnej rady Nadácie Friedricha Naumanna) bol odbojár proti nemeckému národnému socializmu. Po skončení druhej svetovej vojny a stal riaditeľom spoločnosti vyrábajúcu prostriedky ústnej a dentálnej hygieny. Spoluzakladal nadáciu Theodora Heussa a bol členom poradného zboru Nadácie Friedricha Neumanna.

Liberálna Nadácia Friedricha Neumanna má zastúpenie v 60 krajinách sveta. Na svojich stránkach uvádza:

„Nadácia Friedricha Naumanna za slobodu udeľuje Cenu slobody slovenskej prezidentke Zuzane Čaputovej za jej oddanosť liberálnej demokracii. Zuzana Čaputová ako prezidentka stojí v tradícii stredo – a východoeurópskych aktivistov za občianske práva, ktorí úspešne presadzujú liberálnu demokraciu v opozícii aj vo vláde. Cena bude udelená 5. novembra 2022 vo frankfurtskom Paulskirche.“

„Jej víťazstvo vo voľbách v roku 2019 bolo signálom povzbudenia pre liberálnych demokratov na celom svete,“ vysvetlil rozhodnutie poroty prof. Dr. Karl-Heinz Paqué, predseda predstavenstva Nadácie Friedricha Naumanna za slobodu“.

Medzi predchádzajúcich ocenených patria vyprofilovaní liberáli rôzneho typu:

Hans-Dietrich Genscher, Mario Vargas Llosa, Dr. Necla Kelek, Dr. Wolfgang Kersting, Helen Zille, Kaspar Villiger, Joachim Gauck a Friede Springer. Medzi nimi sa vyníma:

Hans-Dietrich Genscher, od 17 rokov člen nacistickej NSDAP, v januári 1945 sa dobrovoľne prihlásil do Wehrmachtu. V máji 1945 bol zajatý Američanmi.

Genscher podpísal v roku 1990 zmluvu Dva plus štyri. Ide o zmluvu medzi dvoma nemeckými štátmi a štyrmi víťaznými mocnosťami 2. svetovej vojny, ktorá ustanovila podobu Nemecka ako spojeného územia NSR a NDR, zaručila hranice krajiny, obmedzila jej zbrane a vojenské sily, upravila stiahnutie sovietskych vojsk  a umožnila jej ďalšie členstvo v NATO. Aj táto zmluva bola zo strany Západu porušená vo viacerých častiach. Uvediem aspoň jeden príklad:

Článok 3 potvrdil, že vlády Spolkovej republiky Nemecko a Nemeckej demokratickej republiky sa zriekajú výroby, držby a kontroly jadrových, biologických a chemických zbraní. Vyhlasujú, že aj zjednotené Nemecko bude tieto záväzky dodržiavať. Pre zjednotené Nemecko budú naďalej platiť najmä práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o nešírení jadrových zbraní z 1. júla 1968.

Americkí okupanti majú v súčasnosti 40 vojenských základní v Nemecku aj s jadrovými zbraňami a okolo 50 000 vojakov. Z Nemecka USA podnikali svoje vražedné avantúry hlavne na Blízky východ a do Afganistanu. Militaristický kurz politiky potvrdil nedávno aj kancelár Scholz, čím dal najavo oživenie neonacizmu v Nemecku.

Okamžite po „vyhostení“ Nadácie otvorenej spoločnosti politicko – ekonomického teroristu Sorosa z Turecka médium Yeni Akit napísalo článok „Nemci objali Sorosove deti“:

„Nadácia otvorenej spoločnosti, ktorú založil barón krvi a sĺz, sionista George Soros, musela odísť z Turecka. Nemecké nadácie, využívajúce vákuum vytvorené po úteku veľkého diabla USA a sionistického izraelského pobočníka, židovského špekulanta Georgea Sorosa , a Nadácie otvorenej spoločnosti začali konať.

Ukázalo sa, že LGBTI združenia, nadácie pre etnickú diskrimináciu, takzvané profesijné organizácie a liberálni maskovaní provokatéri, ktorých predtým podporoval Soros, boli financované nemeckou nadáciou Friedricha Naumanna“.

Turecké médium ťažko kritizovalo pseudoliberálov z Nadácie Friedricha Naumanna a žiadalo  zákaz  jej činnosti v Turecku ako nebezpečnej organizácie pre stabilitu štátu.

V čom je veľké nebezpečenstvo neoliberalizmu? Na stránke spomenutej nadácie, ale aj na iných podobných stránkach sa nestretnete s informáciami o ich sponzoroch, financovaní, ani vyhodnotení ich finančného zabezpečenia. Je to preto, lebo neoliberalizmus je založený  na vnucovaní pekných vtieravých cieľov, ktoré ale zároveň narušujú stabilitu štátu v mieste ich pôsobenia. Všetko, čo nie je v súlade s ich liberálno-anarchistickou politikou je potlačované do úzadia a vyhlasované za nedemokratické. Sponzormi sú globalistické firmy predovšetkým americké, ktoré presadzujú nový svetový poriadok. Soros je iba jedna ryba z rybníka neoliberálneho imperializmu. Pritom niet pochýb, že medzi hlavných sponzorov patrí židovská komunita.

Rok 2021 bol venovaný 1700 rokom židovského života v Nemecku.

Viac na:

https://www.freiheit.org/

https://www.yeniakit.com.tr/haber/sorosun-cocuklarini-almanlar-kucakladi-558660.html

 

Z mesta SNP Ivan Štubňa

 

   Send article as PDF   

One comment

  1. Nacistická cena pre najlepších nacistov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *