utorok , 16 apríla 2024

Chorvátski biskupi kladú otázku: “Je vakcína proti Covid-19 morálne prijateľná ?!”

VÝZVA CHORVÁTSKYCH BISKUPOV K ZASTAVENIU DISKRIMINÁCIE V SPOLOČNOSTI, SLOBODNEJ VOĽBE V OČKOVANÍ, REŠPEKTOVANIU DOSTOJNOSTI A ĽUDSKÝCH PRÁV A K DOBROVOĽNOSTI OPATRENÍ!

Stála rada Chorvátskej biskupskej konferencie vydala zásadné vyhlásenie, ktoré prinášame v plnom znení:

„JE VAKCÍNA PROTI COVID-19 MORÁLNE PRIJATEĽNÁ ?! “

„Aj keď sa pri niekoľkých príležitostiach hovorilo o vakcíne proti Covid-19, zdá sa, že je vhodné povedať niekoľko vecí znova a znova. Uvedomujúc si predovšetkým nebezpečenstvá, ktoré predstavuje pandémia Covid 19, ako aj súčasný stav spoločnosti, vyzývame veriacich a ľudí dobrej vôle, aby sa zamysleli a konštruktívne spolupracovali v súčasných podmienkach pre spoločné dobro jednotlivcov a spoločnosti. Týmto krátkym vyhlásením v duchu Ježišovho príkazu „byť soľou zeme a svetlom sveta“ chceme poskytnúť svetlo evanjelia v tejto náročnej spoločenskej chvíli.

1. Keď Kongregácia pre náuku viery 21. decembra 2020 zverejnila poznámku o používaní určitých vakcín proti Covid-19, naznačila, že je „morálne prijateľné dostať vakcíny proti Covid-19“ (č. 2). Okrem toho podporila „výrobu, schválenie, distribúciu a ponuku eticky prijateľných vakcín, ktoré nevytvárajú konflikt svedomia medzi zdravotníkmi a medzi tými, ktorí budú očkovaní“. (č. 4). Očkovanie teda zostáva prostriedkom na zabránenie a potlačenie prenosu infekčného agensu, ale na základe uznesenia kongregácie „musí byť dobrovoľné !“ (č. 5).

2. V posledných dňoch sa vytvorila atmosféra tlakov na osoby, ktoré prejavili výhrady vlastného svedomia. Tematizovanie straty zamestnania a spoločenského postavenia kvôli tomu, že sa niektorí nedali zaočkovať, to dodatočne zaťažilo spoločenskú klímu a otriaslo dôverou národa.

Majúc na zreteli, že základom spoločenského poriadku je úcta k človeku a jeho dôstojnosti, považujeme za potrebné brať do úvahy argumenty a dôvody jednotlivcov, ktorí z opodstatnených dôvodov vylučujú možnosť očkovania. V tejto súvislosti všetky opatrenia a rozhodnutia na zamedzenie šírenia nákazy koronavírusom by mali byť bez nátlaku a podmienenosti, ako zdôraznila kongregácia, najmä pokiaľ ide o právo na prácu, na služby a účasť na spoločenskom živote. Odporúča sa aj použitie neinvazívnych metód a iných foriem testovania.

3. Majúc pred sebou človeka a jeho dôstojnosť, vyzývame veriacich a občanov, organizátorov spoločenských podujatí, nositeľov zodpovedných služieb v spoločnosti, ako aj zamestnancov médií, aby svojim osobným vkladom prispeli k vytváraniu zdravej medziľudskej klímy.

Pri prevencii nákazy koronavírusom by mali dbať na ľudskú dôstojnosť a ľudské práva, aby nedochádzalo k diskriminácii v spoločnosti. Osobitná pozornosť by sa mala venovať starším ľuďom a chudobným, ktorým by mala byť poskytnutá zdravotná a iná starostlivosť, aby sa cítili chránení „ako doma“. „

Stála rada Chorvátskej biskupskej konferencie
ZÁHREB (IKA), 12. 11. 2021 / 16:1
zdroj: Hrvatska katolička mreža, www.hkm.hr
https://hkm.hr/vijesti/svijet/stalno-vijece-hrvatske-biskupske-konferencije-je-li-cjepivo-protiv-covida-19-moralno-prihvatljivo

zdroj: https://zaslobodu.sk/chorvatska-konferencia-biskupov-kladie-otazku-su-vakciny-moralne/

Na Slovensku sa deje opak, biskupi vyzývajú k očkovaniu a nevyjadrujú sa voči šikane. Navyše ich kroky vedú k nátlatku a rozdeľovaniu spoločnosti. To nemá nič spoločné s učením Ježiša Krista. Katolická cirkev na Slovensku sa stala nástrojom diabla. Vedú ju pofiderné osoby ako Zvolenský, ktorý figuruje v spisoch ŠTB.
https://www.cas.sk/clanok/2609897/katolicki-biskupi-vyzvali-na-ockovanie-proti-covid-19-je-to-velka-pomoc-pre-zastavenie-pandemie/

Kolaborant bude vždy kolaborant.
https://www.eurorespekt.sk/byvaly-dovernik-stb-zvolensky-v-mene-konferencie-biskupov-odporuca-ludom-zucastnit-sa-na-celoplosnom-testovani/

   Send article as PDF   

Check Also

Hložník, Sabaka a iní útočia na nepohodlných kritikov

MUDr. Michal Piják: Z HISTÓRIE KORONACIZMU V SR: POĎME DO NICH Uvedené komentáre usvedčujú niektoré …

One comment

  1. ak si kladu tuto otazku potom nemaju nič spoločne s bohom. cela cirkev stoji na poslušnsti synagoge satana nie viere Bohu su to len lotri služiaci zlatmu telatu vyžraty pupkaty darmožrači pijvice ich život je plny kurvenia a ruhania .

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *