utorok , 16 apríla 2024

Zločinecká aliancia NATO zdochýňa…Ak je kôň mŕtvy, zosadnite z neho…

NATO je teroristická organizácia USA, ktoré ju využívajú na ospravedlňovanie svojich vojnových zločinov a z ostatných štátov robí spolupáchateľov. Možno si to málokto uvedomuje, ale historickým medzníkom presadzovania amerického štátneho terorizmu sa stali dve udalosti. Prvá bola bombardovanie suverénnej Juhoslávie v roku 1999 bez mandátu Bezpečnostnej Rady OSN, široké porušenie medzinárodného práva  a vnútorných ustanovení zmluvy NATO. Druhou bola Američanmi naplánovaná „samodeštrukcia“ Dvojičiek (WTC) z 11. 9. 2001  a následné nevyprovokované zaútočenie USA a NATO na Afganistan. Po týchto udalostiach štáty NATO stratili definitívne svoju suverenitu a plnia slepo a bezmyšlienkovite príkazy Pentagonu ako poslušné prostitútky.

USA tvrdili, že na Dvojičky zaútočili teroristi z Al kaidy vedení Usámom bin Ládinom. Pravda je taká, že doteraz sa táto verzia nepotvrdila. Skôr je pravdepodobné, že napadnutie Afganistanu bolo už pred pádom Dvojičiek naplánované o čom svedčia viaceré podozrivé skutočnosti. (USA neboli napadnuté armádou iného štátu, čiže nemohli aplikovať článok 5 zmluvy NATO, skutočnosti ohľadne vyšetrovania priebehu útoku na Dvojičky boli utajované, „samovoľný“ pád tretej budovy WTC 7  bez príčiny, zistenie chemických prvkov v ruinách budov svedčiacich o riadenej demolácii budov a pod.). Jednoznačne nešlo o vojnový akt cudzej mocnosti proti Spojeným štátom americkým.

Inak Larry Silverstein, realitný magnát, ktorý kúpil WTC tesne pred útokom trval na tom, aby poistka zahŕňala aj teroristický útok!!! Silverstein zaplatil poslednú splátku celkovej hodnoty 3.2 mld. USD  2 dni pre útokom a poistil budovy na 3,6 mld. USD. Súd mu po tragédii priklepol finančnú náhradu 4, 6 mld. USD. Okrem toho sa v pivniciach WTC nachádzali zlaté tehličky obchodných spoločností za 160 mld. USD. Po útokoch sa podarilo nájsť len malú časť v hodnote 230 mil. USD. Kde sa nachádza ostatok „pokladu“ by mohol objasniť Larry Silverstein.

Tragédia z 11. septembra 2001 „oživila“ krvavými zákazkami  ministerstvo obrany so stovkami základní po celom svete, vojensko-priemyselný komplex USA, a „naliala“ obrovské peniaze do spravodajských služieb USA.

Bez jediného dôkazu bol Afganistan označený za štátneho sponzora násilníkov z 11. septembra, pričom všetci údajní útočníci boli občanmi Saudskej Arábie. Sotva 4 týždne po útoku z 11. septembra 2001 USA-NATO vtrhlo do Afganistanu, pričom sa odvolávalo na doktrínu kolektívnej bezpečnosti.  Stojí za zmienku, čo potvrdili aj vojenskí analytici, že vojnu nepripravíte v Strednej Ázii, ktorá je vzdialená tisíce kilometrov za 28 dní. Vojna v Afganistane bola pripravená pred 11. septembrom !!! Teror USA a NATO v Afganistane trval 20 rokov.

USA a NATO zdôvodňuje a ospravedlňuje globálne páchanie vojnových zločinov rôznymi spôsobmi. Napríklad tvrdia že:

Ide o „humanitárne misie“;

Nimi vedené vojny sú „spravodlivé“;

Skrývajú páchanie vojnových zločinov pod tzv. „boj proti terorizmu“; Pritom sú to USA a NATO, ktoré vyvolávajú a plánujú aktivity vedúce k vojenským zásahom pod týmto krytím. Napr. Sýria – USA sa podieľali na vytvorení a podpore ISIS a bez pozvania Sýrie potom spustili vojenské akcie na území Sýrie.

Umelo vytvárajú vznik ohnísk napätia a vojny pod tzv. „FALSE FLAG“;

Vnucujú štátom sveta tzv. svoj formát demokracie, čo nie je nič iné, len dosadenie bábok do podriadených štátov, ktoré potom plnia pokyny USA s konečným cieľom globálneho ovládania sveta.

USA ospravedlňujú svoju vojenskú agresiu ako vedenie preventívnej vojny či dokonca ako prostriedok „sebaobrany“; Až na to, že ich nikto neohrozuje.

Od svojho založenia NATO slúžilo ako prostriedok na podnietenie pretekov v zbrojení v mene „mieru cez silu“. V roku 1949 Trumanova administratíva v Spojených štátoch vypracovala „Operáciu Dropshot“ na začatie zničujúceho jadrového „prvého úderu“ proti bývalému Sovietskemu zväzu s cieľom úplne vymazať z mapy sveta túto krajinu.

Agresívny pakt NATO dnes tvorí 30 členských štátov, z ktorých väčšina má na svojom území vojenské zariadenia USA, pričom najväčšie rozmiestnenie amerických síl je v Nemecku a Taliansku. Majte na pamäti, že to nie sú základne NATO, ale americké základne v okupovaných krajinách. Podliehajú riadeniu USA, ktoré kontrolujú veliteľské štruktúry NATO.  Vrchný veliteľ spojeneckých síl v Európe (SACEUR), ako aj   vrchný veliteľ spojeneckých síl v Atlantiku (SACLANT) sú Američania menovaní Washingtonom. Súčasný generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg je verný sluha USA. Navonok povie len to, čo mu prikážu vo Washingtone. Úzko spolupracuje s Ursulou von Leyenovou, Nemkou, súčasnou predsedníčkou Európskej komisie. Málokto si však uvedomí, že Leyenová pred nástupom do funkcie v EÚ pracovala šesť rokov na poste nemeckej ministerky obrany!!! Leyenová je militantná predstaviteľka Nemecka a pre Európu bezpečnostná hrozba!!!

 V roku 2002 boli pridané dve ďalšie kľúčové veliteľské štruktúry Veliteľstvo spojeneckých síl pre transformáciu (ACT)  a Veliteľstvo spojeneckých síl pre operácie (ACO), „zodpovedné za plánovanie a vykonávanie všetkých vojenských operácií NATO“.

Členské štáty NATO slúžia na podporu imperiálneho plánu Washingtonu na dobytie sveta podľa doktríny kolektívnej bezpečnosti. 

 Strategické ciele USA vo vzťahu k NATO sú:

Vojenská okupácia západnej, východnej Európy a Kanady prostredníctvom zriadenia amerických vojenských základní vo väčšine členských štátov NATO;

Zavedenie zahraničnej politiky USA vyžadujúce prijatie všetkých vojnových plánov USA členskými štátmi NATO (vrátane vojenských aktivít na prahu Ruska).

Pentagon financuje svoje vojny a vojenské operácie prostredníctvom príspevkov každého členského štátu NATO na náklady daňových poplatníkov porobených štátov;

Vedením amerických vojen pod znakom vojenskej aliancie NATO sa členské štáty NATO zaväzujú nasadiť svoje vojenské kapacity, a „robiť za USA špinavú prácu“, teda zabíjanie a ničenie v mene Washingtonu. Členské štáty NATO sa tak stávajú spolupáchateľmi vojnových zločinov USA.

Vojenská okupácia je označovaná ako „ochrana“ a vlády členských štátov NATO v skutočnosti „platia USA za okupáciu ich krajín“.

„Zatiaľ najväčšou tuposťou bola požiadavka, aby spojenci NATO platili za hosťovanie amerických jednotiek, ktoré sú tam permanentne nasadené. Napr. na spôsob zradcovskej DCA zmluvy medzi Slovenskom a USA.

Spojené štáty americké majú v súčasnosti viac ako 800 vojenských základní v 80 krajinách. Vojenské a ekonomické aliancie pod vedením USA zohrali kľúčovú úlohu pri rozširovaní sféry vplyvu Ameriky. Keď sa tieto vojenské základne v krajinách zriadia, zostanú už natrvalo. Hostiteľská krajina sa stáva porobenou krajinou, v ktorej parazituje USA.

Dňa 6. augusta 2003, na Deň Hirošimy, (6. augusta 1945), sa za zatvorenými dverami konalo tajné stretnutie na veliteľstve strategického veliteľstva na leteckej základni Offutt v Nebraske.

Zúčastnili sa jej vedúci predstavitelia jadrového priemyslu a vojenského priemyselného komplexu. Stretnutie malo pripraviť pôdu pre vývoj novej generácie „menších“, „bezpečnejších“ a „využiteľnejších“ jadrových zbraní, ktoré sa majú použiť v jadrových vojnách 21. storočia.

V krutej irónii účastníci tohto tajného stretnutia, z ktorého boli vylúčení členovia Kongresu, prišli na výročie bombového útoku na Hirošimu a odišli v deň výročia útoku na Nagasaki. Viac ako 150 vojenských dodávateľov, vedcov zo zbrojných laboratórií a ďalších vládnych predstaviteľov sa zhromaždilo, aby naplánovali  vedenie „plnohodnotnej jadrovej vojny“ a vyzvali na výrobu novej generácie jadrových zbraní – takzvané „mini-nuke“ a „bustery“. Ide o jadrové bomby s tzv. nízkou výkonnosťou, ktoré sú určené na lokálne ničenie nepriateľa. Tieto taktické jadrové bomby majú výbušnú kapacitu medzi tretinou a dvanástimi násobkami bomby v Hirošime.Vo výzbroji USA je ich približne 7 000 a na amerických základniach je rozmiestnených okolo 1700 kusov vrátane Európy. Americkí neofašistickí plánovači vojen si myslia, že použitie týchto bômb neohrozí existenciu ľudstva. Akurát zabudli, že v prípade jadrovej vojny by „prehrávajúca“ strana konfliktu okamžite následne použila strategické jadrové zbrane. Následok? Zničenie života na Zemi!!!

Stretnutia na Deň Hirošimy v roku 2003 pripravili pôdu pre „privatizáciu jadrovej vojny“. Korporácie nielenže získavajú mnohomiliardové zisky z výroby jadrových bômb, ale majú aj priamy hlas pri stanovovaní programu týkajúceho sa použitia a rozmiestnenia jadrových zbraní.

Odvetvie jadrových zbraní, ktoré zahŕňa výrobu jadrových zariadení, ako aj nosičov rakiet atď., kontroluje hŕstka dodávateľovna čele z Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grunman, Raytheon a Boeing…

Stojí za zmienku, že sotva týždeň pred historickým stretnutím 6. augusta 2003 Národná správa jadrovej bezpečnosti (NNSA) rozpustila svoj poradný výbor, ktorý zabezpečoval „nezávislý dohľad“ nad americkým jadrovým arzenálom vrátane testovania a používania. nových jadrových zariadení. 

 Svet je na nebezpečnej križovatke. Budúcnosť ľudstva je ohrozená. Americkí zločinci veria vlastnej propagande. Nielenže veria, že taktické jadrové zbrane sú mierové bomby, ale teraz predkladajú koncepciu „vyhrateľnej tretej svetovej vojny“. Odstránenie Číny a Ruska je na rysovacej doske Pentagonu.

Nachádzame sa na križovatke najvážnejšej krízy v dejinách sveta. Tretia svetová vojna s použitím jadrových zbraní by bola konečná. V stávke je proces globálneho vedenia vojny s využitím pokročilých jadrových zbraňových systémov. Ochranné opatrenia z obdobia studenej vojny boli zrušené. USA operujú s tzv. doktrínou preventívnej jadrovej vojny s právom prednostného jadrového úderu.

Zmluva INF je neplatná. Jadrové zbrane sú médiami vykresľované ako mierotvorné bomby. Už nie sú označené ako zbrane hromadného ničenia. Veľmi nebezpečné myšlienky, vedúce Svet do záhuby americkou goebbelsovskou propagandou.

USA dodali približne 480 kusov B61 termonukleárnych bômb do piatich takzvaných „nejadrových štátov“ Belgicka, Nemecka, Talianska, Holandska a Turecka. V rámci nedávneho vývoja majú byť miniatómové bomby B61.11 nahradené nedávno vyvinutými B61.12. Na základe údajov z roku 2014 má Taliansko na svojej základni Aviano 50 taktických jadrových zbraní B61 pod americkým velením.Turecko, má na jadrovej leteckej základni Incirlik približne 90 termonukleárnych bômb B61.  Skladovanie a rozmiestnenie taktických B61 v týchto piatich „nejadrových štátoch“ je údajne určené pre ciele na Blízkom východe. Ale Európa nikdy nebude mať žiadnu istotu, že choré hlavy v Pentagone ich nepoužijú aj v Európe. V Európe je „najväčšou jadrovou krajinou Nemecko s tromi jadrovými základňami (dve z nich sú plne funkčné) a môže skladovať až 150 bômb. To je v príkrom rozpore s medzinárodnými zmluvami od konca 2. svetovej vojny.

Hoci Nemecko nie je oficiálne klasifikované ako jadrová veľmoc, vyrába jadrové hlavice pre francúzske námorníctvo.

Je čas americké šialenstvo zastaviť. To, čo môžu iné národné štáty ihneď v mene mieru urobiť je:

Neposlúchať nezákonné neofašistické príkazy USA! Odmietnuť bojovať vo vojne, ktorá očividne porušuje medzinárodné právo. Vytvoriť široké protivojnové hnutie s cieľom odstránenia amerických okupantov z Európy a iných častí sveta. Vytvoriť široký konsenzus dosiahnutia vzájomných bezpečnostných záruk.

V celej Severnej Amerike, západnej a východnej Európe a vo všetkých koaličných krajinách NATO musí nové protivojnové hnutie  zrušiť hegemonistické ciele USA. Vojny sú riadené ziskom slúžia hlavne záujmom bánk, dodávateľov obranného priemyslu, ropných gigantov, mediálnych gigantov a biotechnologických konglomerátov;

Čo je potrebné ďalej urobiť:

 • NATO ako zločinecká organizácia, ktorá ohrozuje mier na Zemi musí byť zrušená a nahradená bezpečnostnými demokratickými nástrojmi skutočného zabezpečenia mieru;
 • Odhaľovať kriminálnu povahu amerických vojenských projektov;
 • Odhaľovať klamstvá, ktoré podporujú „politický konsenzus“ v prospech preventívnej jadrovej vojny;
 • Odhaľovať mediálne lži, zvrátiť vlnu dezinformácií, viesť dôslednú kampaň proti korporátnym médiám a postaviť sa na aktívny odpor proti vojne;
 • Odstrániť vojnových štváčov vo vysokých funkciách;
 • Vypovedať zmluvy z USA, ktoré ohrozujú národné záujmy štátov;
 • Zaviesť trestné stíhanie vojnových zločincov vo vysokých funkciách;
 • Uzatvoriť všetky nadbytočné výrobné podniky na výrobu zbraní;
 • Zatvoriť všetky americké vojenské základne USA na celom svete;
 • Vyzvať na demilitarizáciu vesmíru a zrušenie tzv. hviezdnych vojen;
 • Vyzývať na zmrazenie vojenských rozpočtov, ako aj na prerozdelenie zdrojov v prospech civilného hospodárstva;
 • A hlavne krajiny sveta musia nájsť cesty vzájomného zmierenia a dôvery bez vojenskej konfrontácie;

Svet sa nachádza na križovatke najvážnejšej krízy v modernej histórii. Občania musia zaujať individuálny a aj kolektívny postoj proti vojne. Prelomiť lož znamená prelomiť zločinecký projekt globálnej deštrukcie, v ktorom je hlavnou silou vytváranie zisku zo zbrojenia a vojen.

Viac na:

https://www.globalresearch.ca/nato-exit-dismantle-nato-close-down-800-us-military-bases-prosecute-the-war-criminals/5670610

https://dc.medill.northwestern.edu/blog/2018/02/09/exactly-low-yield-nuclear-weapon/#sthash.qmWM0qaL.dpbs

https://www.defenseone.com/technology/2017/08/us-military-eyes-new-mini-nukes-21st-century-deterrence/139997/

Z mesta SNP Ivan Štubňa

   Send article as PDF   

Check Also

Chcú americkí neonacisti zničiť po Northstreamoch aj Southstream?

Je to vysoko pravdepodobné. Americký špionážny dron MQ-9 Reaper, ktorý lietal s vypnutými transpordérmi bol …

2 komentáre

 1. prekliata doba a preto v mojom veku 75 rokov si vravim… som rad, ze skoro odidem, pretoze nechcem zazit to co vidim…

  • Priatelu netreba klesat na duchu. Treba pisat pre dalsie generacie a odovzdavat skusenosti i svedectva. Raz semienko pravdy vzklici a prebudi nasich nasledovnikov…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *