Zaočkovaní cestujúci môžu šíriť ďalej nákazu a zhoršiť pandemickú situáciu

JUDr. Marica Pirošíková: Zaočkovaní a neotestovaní cestujúci môžu šíriť ďalej nákazu a zhoršiť pandemickú situáciu.

Pred pár dňami rozvírilo hladinu medzi cestovateľmi vyjadrenie, resp. motivácia cestovnej kancelárie BUBO ohľadne zvýhodnenia ľudí, ktorí sú zaočkovaní. Sľubujú 15% zľavu na ich zájazdy. Veľa ľudí sa pod statusom na sociálnej sieti vyjadrovalo hanlivo. Emócie lomcovali jednou i druhou stranou.

Jedna vec sú emócie. Druhá vec sú práva a platná legislatíva.

Spýtala som sa preto na vyjadrenie bývalej zástupkyne SR pred Európskym súdom pre ľudské práva Marice Pirošíkovej na jej pohľad a názor, ktorý prikladám v nezmenenej podobe:

Podľa antidiskriminačného zákona je priama diskriminácia konanie alebo opomenutie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou v porovnateľnej situácii.

Každý je povinný dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a služieb a vo vzdelávaní.

Konanie cestovnej kancelárie BUBO je diskriminačné, pretože zaobchádza rozdielne s osobami v porovnateľných situáciách. Výbor pre reguláciu zdravotných predpisov v mimoriadnych situáciách WHO ešte 15. januára 2021 odporúčal, aby krajiny nevyžadovali od prichádzajúcich cestujúcich dôkaz o zaočkovaní, a to vzhľadom na to, že vplyv očkovania na zníženie prenosu infekcie nie je známy a novoodhalené varianty koronavírusu by mohli znížiť účinnosť vyvinutých vakcín.

V tomto ohľade opätovne upozorňuje na medializovaný prípad z Českej republiky plne zaočkovaného pacienta nakazeného juhoafrickou mutáciou so stredne ťažkým priebehom ochorenia. Tento prípad zjavne nie je ojedinelý. Minulý týždeň zaviedli opätovne prísne reštrikcie Seychely, ktoré čelia ďalšej vlne pandémie, napriek tomu, že už zaočkovali 85 percent dospelých obyvateľov a 60 percent celkovej populácie. Tretina aktívnych prípadov sa prejavila u plne zaočkovaných ľudí.

Preto sú zaočkovaní a nezaočkovaní v porovnateľných situáciách a nie je možné s nimi rozlične zaobchádzať a argumentovať pri tom ochranou verejného zdravia. Konanie, ktoré zvýhodňuje očkovaných pri uplatňovaní práva na slobodu pohybu, môže dokonca ohroziť verejné zdravie, pretože zaočkovaní a neotestovaní cestujúci môžu šíriť ďalej nákazu a opätovne zhoršiť pandemickú situáciu.

Upozorňujem opäť aj na Rezolúciu parlamentného zhromaždenia Rady Európy, hlavne bod 7.3.1, ktorý zdôrazňuje, že očkovanie má byť dobrovoľné a nikto nemôže byť k nemu nijakým spôsobom nútený. Naopak, štáty majú zabezpečiť, aby nikto nebol diskriminovaný za to, že sa nedal zaočkovať.

Súkromné cestovné kancelárie je navyše možné žalovať oveľa ľahšie ako vládu, keďže táto diskriminuje prostredníctvom všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorých preskúmanie prostredníctvom správnych žalôb, v konaniach ktorým už čelí, spochybňuje. V tomto ohľade uvádzam, že v iných štátoch sa právo na prístup k súdu garantuje.

Ako príklad uvádzam francúzsku Štátnu radu, ktorá  je najvyššou súdnou inštanciou správneho súdnictva vo Francúzskej republike. Táto prejednala  počas 12 mesiacov 647 vecí na základe podaní jednotlivcov, asociácií či profesijných organizácií, v ktorých namietali vedenie pandémie zo strany vlády. V jednom z týchto prípadov zaujala postoj aj k slobode pohybu očkovanej osoby – 83 ročného dôchodcu, ktorý žiadal zrušenie cestovných obmedzení tak, aby sa viac nevzťahovali na zaočkované osoby.

Jednalo sa o obmedzenie francúzskeho premiéra z 19. marca 2021, ktorý obmedzil cestovanie v 19 departmentoch, v ktorých bola situácia najkritickejšia. Dôchodca, ktorý už bol vakcinovaný, s bydliskom v jednom z týchto departmentov, namietal zásah do jeho slobody pohybu. Považoval obmedzenia v cestovaní, zákaz vychádzania a opatrenia lockdownu za takýchto okolností za nie viac nevyhnutné a primerané pre vakcinované osoby.

Podľa rozhodnutia sudcu, aj keď vakcinácia poskytuje efektívnu ochranu, vakcinovaní ľudia môžu byť stále nositeľmi vírusu a prispieť k jeho šíreniu, v rozsahu dosiaľ neznámom. Zrušenie cestovných obmedzení by preto mohlo zvýšiť riziko infekcie, najmä u zraniteľných osôb, ktoré  nie sú z väčšej časti zaočkované.

Z týchto dôvodov sa platné obmedzenia, ani pre očkované osoby, nezdajú neprimerané. Na tomto základe sudca pre naliehavé žiadosti zamietol *žiadosť žalobcu.

JUDr. Marica Pirošíková

Pripravila: Martina Valachová

* zdroj: (https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/covid-19-retour-en-chiffres-sur-un-an-de-recours-devant-le-conseil-d-etat-juge-de-l-urgence-et-des-libertes).“

Marica Pirošíková je autorkou monografie Komentár k vybraným článkom Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, spoluautorkou viacerých odborných publikácií (inter alia Advokát pred európskymi súdmi, Všeobecné správne právo, Ľudské práva ‒ vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva a súdov Európskych spoločenstiev, Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vo vzťahu k Slovenskej republike, Komentár k Zákonu o Ústavnom súde Slovenskej republiky, Francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky právnický slovník).

Je zároveň autorkou množstva odborných článkov, externou recenzentkou časopisu Justičná revue. Je externou členkou pedagogického zboru Justičnej akadémie SR. Ako expert Rady Európy prednáša problematiku judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a výkonu rozsudkov aj v zahraničí.

Na pôde Rady Európy pôsobila vo Výbore expertov pre skvalitnenie mechanizmov ochrany ľudských práv (DH-PR), vo Výbore expertov k účinným prostriedkom nápravy vo vzťahu k neprimeranej dĺžke konania (DH-RE), vo Výbore expertov pre reformu Európskeho súdu pre ľudské práva (DH-GDR) a bola aj členkou Skupiny expertov na systém Európskeho dohovoru o ľudských právach (DH-SYSC). Pôsobila ako členka Komisie pre rekodifikáciu Občianskeho súdneho poriadku a Komisie pre rekodifikáciu občianskeho práva. Je čestnou členkou Asociácie rodinných sudcov.

zdroj: https://www.40plus.sk/zaockovani-neotestovani-cestujuci-mozu-sirit-nakazu/

   Send article as PDF   

Check Also

Lekár podal podnet na úrad pre klamlivú reklamu o vakcínach vo fáze klinického testovania, tí sa vyhovorili

Ohľadom podania podnetu na klamlivé a manipulujúce reklamy propagujúce experimentálne vakcíny vo fáze klinického testovania …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *