piatok , 19 apríla 2024

Nacista Walter Hallstein, prvý predseda Európskej komisie. Náhoda?

Nie. Plán. Walter Hallstein bol prominentným nacistickým právnikom, ktorý sa zúčastňoval na začiatku Druhej svetovej vojny na prípravách povojnového usporiadania Európy pod nadvládou Nemecka. Žiadny jedinec nemá väčšiu zásluhu na vytvorení súčasnej štruktúry EU, včetne jeho originálnej myšlienky Európskej komisie, ktorá, hoci nikým nevolená, má právo tvoriť Európske zákony a vnucovať ich 500 miliónom obyvateľov Európy, ktorých národné vlády odovzdali podpísaním Lisabonskej zmluvy suverenitu a právo rozhodovať o vlastnom osude byrokratom z Bruselu. Koncern IG Farben, ktorý financoval, podporoval a riadil nacistov a hlavne ľudia v jeho pozadí, nepadli spolu s porazeným Nemeckom. Koncern sa rozdelil. Vznikli spoločnosti, ako BAYER, BASF, HOECHST a ďalšie. Niektorí riaditelia IG Farben boli odsúdení v Norimberskom procese. Elity v pozadí tohto koncernu si na svoje plány iba vytiahli ďalšie ,,kádrové rezervy”. V oficiálnom životopise Waltera Hallsteina nie je jeho príslušnosť k NSDAP (a ani nebol jej členom), preto je Hallstein vykresľovaný, ako neutrálny právnik. Tým však zďaleka nebol.

zdroj: https://twitter.com/dispropoganda/status/1275098228539736070

Údaje o jeho činnosti v prospech nacistov zmizli z jeho životopisu, nie však z archívov. Verím, že jeho nacistickú minulosť v tomto článku a priložených odkazoch s dokumentami dokážem.

– Kádrová rezerva ,,mocných v pozadí”. Kde sa vlastne vzala myšlienka EU? –

Po nástupe nacistov v Nemecku, sa W. Hallstein v r. 1936 stal Dekanom Fakulty práva a ekonómie na Univerzite v Rostocku.

Po 2. sv. vojne W. Hallstein prekĺzol sitom spojeneckého denacifikačného programu, keď sám vyplnil (a nepravdivo), dotazník o svojich politických aktivitách pred a počas vojny. (K nahliadnutiu v odkazoch dolu).

V r. 1951 už podpisuje za Nemecko zmluvu o vzniku Európskeho spoločenstva uhlia a ocele.

Faktom je, že Walter Hallstein bol v roku 1957 jedným z dvanástich signatárov,, Rímskych zmlúv”, zakladajúceho dokumentu dnešnej Bruselskej EU a podieľal sa mierou značnou aj na ich obsahu.

V r.1958 bol Hallstein menovaný prvým prezidentom Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS), predchodcu dnešnej EU.

V r. 1963 sa W. Hallstein stal prezidentom Komisie EU, orgánu, ktorý naplánoval vo svojich prácach a prejavoch, ešte v r. 1939!

-Pred vojnou a počas vojny.-

Od r. 1933 bol Hallstein členom Národnosocialistického zväzu Nemeckých právnikov, neskôr Národno socialistickej aliancie ochrancov práva (NSRB), ktorej predsedom sa stal Dr. Frank ( r. 1946 odsúdený Norimberským tribunálom k smrti). V zborníku tejto Aliancie z r. 1938 sa uvádza:,, Cez svojich hlavných predstaviteľov je NSRB prepojená s orgánmi Ríše, orgánmi NSDAP. Týmto je zaistené, aby politický smer profesných aktivít Aliancie bol v súlade s vôľou NSDAP a vedenia Ríše.”

V r. 1938 bola zriadená medzivládna Nemecko – Talianska komisia právnych vzťahov, v ktorej Hallstein zastupoval Nemeckú stranu. Na svojom zasadnutí vo Viedni v marci 1939 skupina napr. schválila takéto princípy:

– Oba národy musia vyriešiť rasovú otázku (Rassenfrage), v súlade so svojou duševnou a rasovou povahou.

– Nadriadená rasa musí byť chránená predovšetkým pred rasou židovskou tým, že táto bude na večné časy eliminovaná zo spoločnosti, aby nemohla ovplyvňovať chod života týchto dvoch národov.

– Univerzálnym a kozmopolitným plánom na svetovládu (Weltherrschafstplännen), budeme čeliť princípmi na základe rozhodnutí Norimberských zákonov zo dňa 15.9.1935 (Nemecko) a rozhodnutím Fašistického veľkého výboru zo dňa 6.10.1938 (Taliansko).

-Bol IG Farben naozaj taký vplyvný?-

V 17.12.1938 nemecký chemik Otto Hahn a jeho kolega Fritz Strassmann pri experimentoch v Inštitúte cisára Wilhelma, objavili princíp štiepenia uránu, keď svojim výskumom nadviazali na prácu Taliana Enrika Fermiho a ďalších. Správu o tom a o obrovskom energetickom potenciáli, ktorý sa skrýva v štiepení atómov, priniesli aj NY Times, 31.1.1939.

Tento výskum z veľkej časti financoval práve IG Farben…

IG Farben, svojho času najväčší chemický podnik na svete vznikol v r. 1925 spojením mnohých menších podnikov, financoval vojensko-priemyselný komplex, ktorý nacistom poskytol pre vojnu takmer všetky výbušniny , benzín, gumu a množstvo ďalších základných surovín a materiálov. Z rozhodnutia spojencov sa po 2. s. vojne rozdelil na, už vyššie spomínané giganty a mnoho ďalších, veľkých, aj keď nie až tak u nás známych firiem.

Vyrábal aj známy plyn Cyklon B…

-Hallstein, tvorca právneho rámca Veľkého Nemecka – povojnového usporiadania Európy.-

23.1. 1939 W. Hallstein predniesol v Rostocku za prítomnosti štátneho ministra, Dr. Scharfa, prejav na tému – Veľké Nemecko, ako právny celok.

Hovorí v ňom o návrate Rakúska a Sudet do náručia vlasti. Ďalej hovorí o úlohe Nemecka: ,,Nie rekonštruovať schátralú budovu, ale postaviť novú, pre rozrastajúcu sa rodinu národov na rozšírenom území. Tu nemôže byť pochýb o zavedení jednotného právneho poriadku. Je neakceptovateľné, aby jednotný právny poriadok, reprezentujúci krvný obeh tohto útvaru, bol dusený rozmanitosťou právnych poriadkov v jeho jednotlivých častiach. Právna cesta zavedenia tohto poriadku je formou nariadenia!”

Ďalej podrobne vymenoval takmer všetky oblasti riadenia štátu a nutnosť implementácie jednotlivých právnych noriem do nich.

Hovorí:,,Týchto niekoľko prípadov vám ilustruje, koľko je treba urobiť pre politickú germanizáciu, aj právnu germanizáciu. Pred Ochrancom nemeckého práva stoja ohromné príležitosti.”

-Nacista, ktorý plánoval EU, pripravoval právny rámec EU a nakoniec aj riadil EU!-

Walter Hallstein: Európske spoločenstvo. (5. prepracované a rozšírené vydanie, Econ, Dusseldorf 1979):

– Ústavné orgány

Komisia.

,,Každý právny úkon začína v Komisii EU.”

,,Komisia je najpôvodnejším prvkom spoločenstva bez akéhokoľek precedensu dejinách.”

,,Jej funkciou je reprezentovať spoločenstvo dovnútra, aj navonok.”

,,Komisia je nezávislá na vládach členských štátov. Členské štáty nesmú udeľovať pokyny Komisii a táto ich ani nesmie prijímať.”

,,Komisia má monopol na začatie legislatívnych nárhov.”

Toľko citát z Hallsteinovej knihy o štatúte Komisie EU…

Hallstein, samozrejme nebol jediný. Arno Solter, riaditeľ nacistického ,,Výskumného ústavu pre národný ekonomický poriadok a veľkopriestorovú ekonomiku”, napísal v r. 1941 knihu ,,Veľkopriestorový kartel” (Das Grossraumkartell). Princípy obsiahnuté v tejto knihe, boli použité pri budovaní ,,demokratických štruktúr” Bruselskej EU.

-Kto teda riadi Komisiu EU? Kto sú muži v pozadí?-

Kto je za jej centralizovanou a totalitnou politikou? Kto riadi politikov najväčších západoeurópskych štátov, ktorí hlava- nehlava presadzujú záujmy korporácií a nútia politikov a parlamenty menších štátov prijímať rozhodnutia v rozpore s vlastnými štátnymi záujmami (viď pád vlády v SR, keď pre Euroval bol Dzurinda na pokyn zvonka nútený zvaliť vládu a odovzdať moc Ficovi)? Aj keď nevieme presne ukázať prstom, vieme, že to tak je. Raz reflektory zasvietia aj na nich, sú to exibicionisti a ich túžbou je sa zviditeľniť. Zatiaľ za nich riadia EU ich ,,biele kone”, ako je van Rompuy, Barosso, Schultz. Čo to sú za exotov, reprezentuje van Rompuyov výrok:,,1. a 2. svetová vojna boli občianskymi vojnami ľudu Európy.”

Ak Vám je z tohto, zjavne nedemokratického vývoja zle, táto stručná história okolo niektorých ,,tvorcov” EU, Vám možno pomôže trochu sa zorientovať.

Zdroj: ,,Nacistické korene Bruselskej EU.” P.A.Taylor, A. Niedzwiecki, M. Rath, A. Kowalczyk

Dokumenty v knihe si môžete prezrieť na odkazoch nižšie. Knihu je možné prezerať po jednotlivých kapitolách, aj stiahnuť.

zdroj:
https://blog.sme.sk/svetik/politika/nacista-walter-hallstein-prvy-predseda-europskej-komisie-nahoda
http://www.news.sk/rss/link/2012/07/5121325/kniha-nacisticke-koreny-bruselske-eu-v-cestine-archivy-promluvily/
https://www.dr-rath-foundation.org/2016/06/the-hidden-nazi-background-of-walter-hallstein-founding-president-of-the-brussels-eu-commission/

   Send article as PDF   

Check Also

Judita L. výstup z EÚ nie je dobrý nápad

včera sa Judita Laššákova odprezentovala v rádiu Frontinus. https://www.facebook.com/lassakova.sk/posts/pfbid0A6awkLhrLCrZgh7E1azTChsZUaAjKSVDFxGWQDZPbR1NhXiyU3BFuY4WqrQjzLsMl Z EÚ ani za boha bohového …

One comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *