streda , 27 októbra 2021

Majú sa ľudia obávať zmien zákonov o policajnom zbore?

⏰⏰⏰ Milí priatelia,“objavila“ som materiál, ktorý je v štádiu medzirezortného pripomienkového konania, a to novelu zákona, ktorou sa mení (okrem iného) zákon č. 171/1993 Z. z. o policajnom zbore.Dovoľte pár detailov:

⏰ 1. Policajt už nebude označený po prijatí tejto novely tzv. menovkou.


⏰ 2. Navrhujú doplniť nové ustanovenie § 32a v znení: „Policajt je oprávnený vyzvať osobu, aby sa podrobila vyšetreniu, či nie je ovplyvnená alkoholom alebo inou návykovou látkou, ak je dôvodný predpoklad, že by vplyvom alkoholu alebo návykovej látky mohlo dôjsť k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu vykonávaného úkonu.“…. a „perlička“ na záver:

⏰❗️3. Ustanovenie § 52 ods. 1 navrhujú doplniť o písm. e) v nasledovnom znení: „Policajt je oprávnený použiť putá na spútanie osoby, ktorá má byť na základe rozhodnutia lekára dodaná do príslušného zdravotníckeho zariadenia a kladie aktívny odpor alebo napáda iné osoby, alebo ohrozuje svoj život alebo zdravie alebo poškodzuje majetok.“.

Výklad spojenia slov „aktívny odpor“ nechám na Vašu fantáziu… Pripájam zdroj informácií:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/466 , záložka: „kons.-znenie-171_1993_MPK.docx
predkladateľ: Roman Mikulec

zdroj: https://www.facebook.com/groups/pravomsom/posts/582707662924391/

Check Also

Čekan chce zrušiť FB Blahovi, TV Slovan, jeho lokaji aj našu stránku

Nebolo to dávno, čo tento prefarbený róm chcel posielať tých, čo sa nedajú zaočkovať do …