streda , 27 októbra 2021

Kaderník Grohling práve počas pandémie rozbieha reformu/deštrukciu školstva, aká tu nebola

Od ministra školstva Branislava Grohlinga nemôžme čakať, že reforma je jjeho výtvor. Minister je len lojálny poskok, sám radšej preferuje vyhľadávanie mužov na svoje sexuálne uspokojenie.

Nie je to náhoda, že takéto masívne reformy začínajú počas pandémie, ktorá zamestnáva mysle občanov. Tí riešia buď očkovanie, alebo sa boja ochorenia. Tak im neostáva priestor na iné.

Na reformu upozornili na FB stránke Blog investigatívnej žurnalistiky:

Ministerstvo odmieta diskusiu s odborármi a inými odborníkmi, ktorí sa stavajú voči tejto reforme. Samotní odborári upozorňujú an manipulatívne zmeny v zákone práve počas chaotických zmien nariadení. Práve v najkritickejšich obdobiach otvárania škôl tieto reformy začali riešiť.

Citácia odborárov:

Pedagogická verejnosť, ktorej sa legislatívne úpravy týkajú, je zmietaná v problémoch pandémie, v riešení každodenných zmien danej situácie a je minimálne neetické práve teraz nastoľovať zásadné zmeny v systéme a avizovanú kurikulárnu reformu, o ktorej sa navrhovateľ zmieňuje, no predstavená nebola.

Predkladateľ síce hovorí o kurikulárnej reforme, v návrhu zákona však chýba jasné definovanie pojmu kurikulárna reforma. Upozorňujeme, že vo vyspelých vzdelávacích politikách sa k systémovým zmenám získavajú dáta, analýzy a robí sa výskum v štáte, v ktorom sa zmeny pripravujú. Preto odborový zväz a partnerské organizácie žiadajú uvedené relevantné dáta zo Slovenskej republiky k nahliadnutiu.

Nesúhlasíme s navrhovanými zmenami v oblasti špeciálneho školstva a poradenského systému, ktoré prichádzajú bez diskusie a komunikácie v odbornej verejnosti, bez relevantnej argumentácie a dôslednej analýzy.

Okrem iného vnímame mnohé navrhované zmeny a ich odôvodnenie ako nedostatočné.

Poukazujeme najmä na absentovanie dôkladnej analýzy a argumentácie navrhovaných zmien v súvislosti so zmenou stupňov v základnej škole a povinným zavedením vzdelávacích cyklov.

Členenie základnej školy na prvý stupeň s ročníkmi 1 – 4 a druhý stupeň s ročníkmi 5 – 9 funguje na Slovensku už 45 rokov a nadväzujú na to i ostatné procesy v systéme.

Rovnako upozorňujeme na nesystémový krok presunutia obsahu vzdelávania na stupne a vzdelávacie oblasti z pôvodného rozdelenia na jednotlivé postupové ročníky a vyučovacie predmety.

Ako už vyššie uvádzame, sme sklamaní z toho, že pred zverejnením návrhov neprebehla verejná diskusia o zásadných zmenách, pričom návrh novely školského zákona obsahuje vyše 300 novelizačných bodov.

Cieľom reformy má byť aj rušenie škôl s nižším počtom žiakov ako 150. Zmena známkovania. Hlavne známkovanie ostáva otázne a bolo pod vplyvom mimovládnych aktivistov s cieľom nediskriminovať menšiny na Slovensku. A taktiež za účelom ich uplatnenia v školách, kde ich kariérny postup bude jednoduchši. Keď niekto mal samé štvorky  a niekto samé jednotky, rozdiel bol vidieť hneď. Teraz štvorkár aj jednotkár bude mať len prospel a veci pôjdu jednoduchšie ideologicky. 

https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/novela-skolskeho-zakona.ale

Check Also

Martin Poliačik

Poliačik (poslanec SaS) bojujúci za LGBTI a podporca legalizácie resp. dekriminalizácie mnohých drog na svojom …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.