nedeľa , 23 júna 2024

Dr. Hrušovský upozorňuje na poškodenie mnohých pacientov následkom opatrení voči COVID

Celoplošné testovanie na ochorenie Covid-19 rozdelilo ľudí na „zodpovedných“ a „tých druhých“. Premiér Igor Matovič sa pôvodne pohrával s myšlienkou, že tí, čo nepôjdu na testovanie, „budú mať nejakú základnú starostlivosť, špecialitky si budú, napríklad, priplácať“. Žiaľ, jeho pôvodný nápad sa stal skutočnosťou. Profesor verejného zdravotníctva Štefan Hrušovský upozornil, že tisícky občanov po celoplošnom testovani stratili prístup k štandardnej zdravotnej starostlivosti. Lekár upozornil aj na ďalší dôležitý problém v súčasnej korona-situácii: „Kvôli kovidovým opatreniam prichádzajú pacienti do systému neskoro, v pokročilejších štádiách chorôb ako doteraz“

Aký je váš postoj k celoplošnému testovaniu, ktoré prebehlo na celom území SR?

Testy neumožnili objasniť epidemiologickú situáciu Slovenska. Celoplošné testovanie nebolo sondou skúmajúcou zdravotný stav obyvateľstva, ale bolo skúškou poslušnosti obyvateľstva pri politickej akcii a obchodnej transakcii.

Chýbali tu základné znaky zdravotníckej či medicínskej depistážnej akcie či skríningu. Pri širokom zisťovaní choroby samá používať test, ktorý má vysokú citlivosť (senzitivitu). Zachytí všetkých chorých a medzi nimi aj niektorých zdravých. Po skríningu má nasledovať druhý test, ktorý má zasa vysokú špecificitu. Tento druhý test spoľahlivo vylúči zdravých, ktorí boli pri prvom teste falošne pozitívni. A keby sa aj použili spoľahlivé testy, platnosť výsledku je aj tak časovo veľmi obmedzená – zdravý človek sa môže infikovať krátko po teste alebo aj priamo pri odbere.

Účasť bola vynútená šírením poplašných správ, zastrašovaním a vydieraním zo strany vlády aj zamestnávateľov, že netestovaní stratia prácu, čo bolo v posledných mesiacoch vybičovaného strachu o budúcnosť obzvlášť kruté. Počas núdzového stavu mnohých chorých nevyšetrili v ambulanciách, zrušili im naplánované zdravotné výkony, odmietli ich prijať do nemocnice, či vyšetriť na röntgenologických pracoviskách. Testovanie výkony ešte oddialilo. Nastáva doslova kolaps zdravotníctva. Každé ďalšie predlžovanie núdzového stavu sa čoraz zreteľnejšie prejaví na zdraví a životoch Slovákov.

Ako vnímate podmienky, za ktorých sa testovanie uskutočnilo?

Podmienky a priebeh testovania nespĺňali ani základné štandardy medicínskych postupov, preto o zdravotnej starostlivosti nemôže byť ani reči, hoci sa tu uskutočňoval odber ľudského tkaniva a buniek. Pouličné špáranie sa v nosoch platenými, nezaškolenými, zamaskovanými osobami pod dozorom vojenského veliteľa, odčítavanie výsledkov v nevyhovujúcich teplotných podmienkach – to všetko je len malá časť porušení, ktoré znehodnocujú výslednú informáciu.

Žiaden pracovník nemal visačku s menom. Testovaní nevedeli, či im vzorku tkaniva odoberá lekár, sestra, hasič, sanitár alebo kozmetička.

Takzvané certifikáty nemajú náležitosti úradného dokladu, tobôž nie potvrdenia – certifikátu. Podnikové certifikáty boli označené aspoň pečiatkou, na mnohých štátnych dokladoch pečiatka chýba. Na niektorých je uvedený iba názov odberového miesta, na iných je poradové číslo vyšetreného, na ďalších iba nečitateľný podpis (šifra). Na mnohých „certifikátoch“ však nie je žiaden z týchto údajov!

Je podľa vás potrebné plošné testovanie všetkých obyvateľov okresu, mesta či obce antigenovými testami, alebo sú tie testy vhodné použiť len v komunitách – DSS, nemocnice…?

Táto otázka podsúva potrebu míňať nakúpené antigénové testy akýmkoľvek spôsobom, aby sa nemuseli hodiť do Dunaja. V príbalovom letáku sa vysvetľuje, na čo sú vhodné, majú sa použiť u pacientov pri diagnostike zápalu pľúc!

Test za týchto podmienok do 15 minút pomerne presne určí, či ide o kovid alebo o iný zápal pľúc, kým výsledok PCR, sérologického testu alebo kultivácie krvi a spúta prichádzajú oveľa neskôr. Ani pri tomto využití však neplatí stopercentná spoľahlivosť.

Ako vy ako lekár nazeráte na súčasný boj vlády s kovidom? V ktorých opatreniach zaostávame a bolo by potrebné ich praktikovať?

Veľmi zaostávame v organizácii zdravotníctva. Kovid všetko prekryl, nové opatrenia nedopĺňajú doterajšiu prax, ale štandardnú zdravotnú starostlivosť doslova zablokovali. Kovidová politika odčerpáva zdroje, vyčerpáva celé Slovensko, skracuje život pacientov s odvrátiteľnými chorobami.

Kvôli kovidovým opatreniam prichádzajú pacienti do systému neskoro, v pokročilejších štádiách chorôb ako doteraz. Príčiny sú rozličné: strach z kovidu, odhováranie zo strany blízkych či okolia, odkladanie vyšetrení zo strany poskytovateľov, opomínanie zdravotných rizík zo strany médií, izolácia a zanedbávanie chronicky chorých a starých ľudí.

Detská lekárka necháva matky s deťmi vyčkávať v daždi, chlade a vetre pred dverami zariadenia, vyšetruje vyzlečené deti v čakárni a so sestričkou sedia ustrašené v ambulancii. Pracovisko magnetickej rezonancie ruší objednaných pacientov bez kovid-pasu. Celá nemocnica nevpustí do svojich priestorov netestovaného pacienta, inde zriadenec, vojak alebo policajt vyzvedá a zapisuje si účel vašej návštevy nemocnice. Aj toto je dnešná slovenská realita.

Akokoľvek je prostriedkov málo, zanedbali sme vybudovanie jednej alebo dvoch špičkových „kovidových“ nemocníc za 100 miliónov eur, ktoré by, prirodzene, ostali Slovensku natrvalo. Jedna z nich mohla vyrásť v ruinách bratislavských Rázsoch. Uplynulo osem mesiacov a z pleca na plece sa prehadzuje aj riešenie ťažkého deficitu v počte zdravotníckych pracovníkov, ktorý sa neustále prehlbuje.

Ako vnímate myšlienku, že namiesto antigénového testovania mala vláda ľuďom zdarma poskytnúť vitamíny – C, D a zinok?

Výborná poznámka! Keď už vláda pristúpila k nezmyselnému celoplošnému testovaniu, mohla vydieraných obyvateľov aspoň odmeniť vitamínovým balíkom či informačnými materiálmi o nádorových, srdcovocievnych a ostatných smrtonosných chorobách, o ich prevencii, včasnej diagnostike a liečbe.

Vláda a niektoré servilné médiá umlčiavajú hlasy predstaviteľov preventívnej medicíny. Tí dávno a nezávisle od kovidu zdôrazňujú význam prevencie, správneho stravovania, udržiavania pohybovej aktivity, otužovania, psychohygieny, upozorňujú na potrebu harmonického rozvoja človeka s jeho telesnými i duchovnými potrebami.

Veľký význam pre slovenských občanov majú aj nateraz zablokované kultúrne aktivity. Osobne považujem za naliehavé obnovenie a rozvíjanie náboženského života, ktoré je nemožné bez otvorených chrámov, dostupných bohoslužieb či slobodného vysluhovania sviatostí.

Aký je váš postoj k aktuálnemu návrhu Igora Matoviča, aby školy, kostoly, reštaurácie, fitnescentrá vo vlastnej réžii testovali žiakov, veriacich a návštevníkov, aby sa mohli tieto inštitúcie otvoriť?

Tieto opatrenia sú absurdné. Pre odľahčenie: uvítal by som, keby sa vo fitnescentrách odhaľoval vysoký krvný tlak, v reštauráciách obezita a cholesterol v krvi, v školách defekty chrupu či zubné kazy.

Opatrenia v chrámoch a duchovných priestoroch považujem za znesvätenie týchto priestorov. Celé súčasné okliešťovanie náboženského života Slovákov je nielen popretím základného ľudského práva, ale aj znevažovaním ľudskej dôstojnosti.

Mali by sa podľa vás vytvárať a následne zverejňovať aj mapu príznakov ľudí s ochorením Covid-19, napr. ako to robia Fíni, ktorí zverejňujú percentá ľudí s určitými symptómami, napr. zvýšená teplota, strata čuchu a chuti, bolesti svalov…? A zároveň, mali by sme venovať zvýšenú pozornosť aj skúmaniu odpadových vôd?

Slovensko má veľké problémy s odpadovými vodami, netýka sa to však kovidu. Spomeňme iba extrémne zamorené vody, lesy, pôdu, ale i ľudí a voľne žijúce zvieratá v Zemplíne, kde koncentrácia látok PCB (polychlórované bifenyly) už celé roky presahuje povolené hodnoty až tisícnásobne.

U ľudí tieto látky spôsobujú napríklad poškodenie pečene nazývané TASH (toxique-associated steatohepatitis). Naproti tomu Fíni majú najčistejšie životné prostredie – nie je toto lepšia inšpirácia pre Slovensko?

zdroj:

https://www.facebook.com/MichalPijakMDPersonalizedPaleoNutrition/posts/3409394245810741

https://www.hlavnespravy.sk/profesor-verejneho-zdravotnictva-hrusovsky-upozornuje-tisicky-obcanov-po-celoplosnom-testovani-stratili-pristup-k-standardnej-zdravotnej-starostlivosti/

 

 

   Send article as PDF   

Check Also

Rozhovor s nemocničným lekárom, rozkrádanie nemocníc, zanedbané nemocnice…

Hospitalizácia covidového pacienta trvá 6x dlhšie ako iná bežná hospitalizácia. Trebalo 6x zvýšiť počet lôžok. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *