MUDr. Janco na čele únie špecialistov sa pýta zaujímavé informácie ohľadom očkovania

Slovenská lekárska únia špecialistov, Cottbuská 13, 04023 Košice, MUDr. Andrej Janco, prezident
e-mail: mudr.andrej.janco@gmail.com, mobil: 0904 859 130, 0903 961 333, tel.: 055/6 426 069, 055/6 432 432
Vážený pán
MUDr. Marek Krajčí, minister zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
8 3 7 5 2 B r a t i s l a v a 3 7
V Košiciach, 18.12.2020
Vážený pán minister,
Vzhľadom na to, že sme sa z médií dozvedeli o schválení Národnej stratégie očkovania proti ochoreniu COVID 19 a s očkovaním sa má údajne začať v januári, obraciame sa na Vás otvoreným listom so žiadosťou o sprístupnenie nasledujúcich informácii týkajúcich sa očkovania proti COVID-19:
1. Koľko druhov očkovacích látok a od akých výrobcov, je objednaných pre Slovenskú republiku?
2. Kedy bude odborná verejnosť oboznámená s príbalovými letákmi a odbornými carentovanými článkami o očkovacích látkach, na ktoré ste prihliadali pri nákupe a rozhodnutí očkovať?
3. Podľa Vášho vyjadrenia musí byť každý pred dobrovoľným očkovaním vyšetrený na SARS CoV-2 protilátky v triedach IgG a IgM? Ak uvedené protilátky budú pozitívne, môže sa pacient dať dobrovoľne očkovať skôr ako o 90 dní? Ako zabezpečíte dodržanie tohto intervalu?
4. Akým kľúčom budú rozdeľované rôzne druhy očkovacích látok po Slovensku?
5. Kto je zodpovedný a kto bude znášať odškodné za trvalé následky vyplývajúce z poškodenia zdravia po očkovaní a za smrť po očkovaní? Zmluvy farmaceutických firiem so štátmi údajne obsahujú ustanovenia, ktoré ich zbavujú zodpovednosti za nežiadúce účinky po podaní vakcín.
6. Ako bude zabezpečené vyšetrenie pacienta pred podaním vakcíny a jeho poučenie s informovaným súhlasom?
7. Ako bude kontrolované dodržiavanie chladového reťazca pri transporte a skladovaní očkovacej látky? Ako bude zabezpečené meranie teploty v chladničke, záznamy príjmu na ambulanciu zdravotníckeho zariadenia a času použitia očkovacích látok?
8. Kedy a ako bude zabezpečené vyškolenie očkovacích teamov v resuscitácii?
9. Ako dlho po podaní vakcíny a kým má byť pacient sledovaný? Ako bude zabezpečená doprava pacienta domov, pretože sú dostupné údaje, že niektorí pacienti po podaní vakcíny majú aj niekoľko dní prejavy zmätenosti.
10. Na európskom informačnom portáli o vakcinácii proti SARS CoV-2 sú údaje o benefitoch vakcín a o zabezpečení dôkladného monitoringu a hlásení nežiadúcich účinkov po podaní, ale žiadne poučenie, na čo treba zdravotníkov i pacientov pripraviť. Nie sú uvedené žiadne nežiadúce účinky, ani kontraindikácie očkovania. Na rozdiel od Európskej informačnej stránky na stránke americkej FDA sú uvedené početné nežiadúce účinky na nervový systém. Aké kontraindikácie očkovania uvádza výrobca vakcíny? Všeobecne platí, že u očkovania proti vírusovým ochoreniam sú kontraindikáciou určité poruchy imunitného systému ( vrodené poruchy, podávanie chemotherapie, liečba kortikoidmi, stav po transplantácii kostnej drene,…). Žiadame, aby bola odborná i laická verejnosť dôkladne informovaná , poučená a vyškolená. Odmietame sa uspokojiť s oznámením o dôslednom zbieraní informácií o nežiadúcich účinkoch, ktoré budeme pozorovať na sebe a mohli by znamenať trvalé poškodenie zdravia, prípadne smrť. Jednoduché vyhlásenie o bezpečnosti vakcíny bez dôkazov nepovažujeme za postačujúce. Nie sú nám útechou ani vyhlásenia diskutérov z radov odborníkov, že ak budeme mať právnika, ktorý preukáže súvislosť poškodenia zdravia s podaním vakcíny, môžeme dostať bližšie nedefinované odškodné. Ako zabezpečíte, ak pacient dá očkovanie do súvislosti so vznikom komplikácií, ktoré u neho nastanú s odstupom času, že bude jeho tvrdenie oficiálne akceptované a dostane odškodné?
11. Ako majú postupovať pacienti s nežiadúcimi reakciami po očkovaní? Na koho sa majú obrátiť? Mal by to byť ten lekár, ktorý očkovanie vykonal alebo lekár, ktorý pacienta pred očkovaním vyšetril a podanie vakcíny odporučil?
12. Sú v príbalových letákoch uvedené všetky zložky (aj v nano množstvách), ktoré sú obsiahnuté v očkovacích látkach? Kedy budú o zložení vakcín informovaní lekári, ktorí by mali pacienta pred podaním vakcíny vyšetriť? V médiách odzneli informácie, že po aplikácii očkovacej látky spoločnosti Pfizer/BioNTech sa vyskytli vážne alergické reakcie – anafylaktický šok. Odôvodnenie, že to boli zdravotníci, u ktorých sa obvykle komplikácie vyskytnú nepostačuje, najmä, keď v prvej vlne by mali byť očkovaní zdravotníci. Dovoľujeme si predpokladať, že zdravotníci sú práve tou skupinou, u ktorej možno tvrdiť, že sa s vírusom stretli . Viacerí z nich prekonali COVID-19 s ťažším priebehom, ale mnohí mali pravdepodobne bezpríznakový priebeh. Podanie vakcíny by u nich mohlo spustiť nežiadúce reakcie. Je známe, že negativita špecifických protilátok neznamená, že pamäťové bunky imunitného systému nespustia špecifickú protilátkovú odpoveď po kontakte s vírusom. Tak je tomu napríklad u vírusu hepatitídy B. Medzi odbornou i laickou verejnosťou panuje obava, že ak všetci zdravotníci budú zaočkovaní a objavia sa u nich závažné nežiadúce účinky, na Slovensku nebude mať kto ošetrovať a liečiť. Ste pripravení aj na takúto situáciu?
Na záver ešte 2 otázky k testovaniu:
1. Kto je odborným garantom testovacích miest?
2. Prečo nie je triedenie testovaných na príznakových a bezpríznakových, prípadne kontrola telesnej teploty testovaného pri príchode a oddelené vykonávanie testov v záujme skutočne prispieť k zamedzeniu rozšírenia nákazy?
S pozdravom
MUDr. Andrej Janco v. r., prezident SLÚŠ
MUDr. Alena Jancová v. r., hlavná koordinátorka pre legislatívu a ZP
MUDr. Miroslav Šnapko v. r.
MUDr. Igor Hurta v. r.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
za Slovenskú lekársku úniu špecialistov
Na vedomie:
Igor Matovič, predseda vlády , premier@vlada.gov.sk
Mgr. Jana Bitó Cigániková, MBA, predsedníčka Výboru pre zdravotníctvo NRSR, jana.ciganikova@nrsr.sk
   Send article as PDF   

Check Also

Putinov dobrý kamarát a ruský minister financí chce testovať a očkovať celý svet na COVID-19

Dlhoročný ruský minister financií Anton Siluanov navrhuje použiť ruský “ochranný štít” na ochranu celého sveta. …

2 komentáre

 1. Pondelok 21. 12. bezi prvy pracovny den odpovede.
  8. pracovny den mi vychadza na 4.1., predpokladam ze si vezmu dalsich 8 PD na odpoved – ktora nemusi prist. Potom odvolanie, potom sud.
  Infozakon 211/2000 je postaveny uplne protiobciansky a to su v nom este vynimky, co nemusi povinna osoba (ktorej adresujete ziadost) vam napisat.
  Proste 400 000 uradnikov nestiha odpisovat…

 2. vážený pán doktor
  s veľkým záujmom som si pozrel dnes TA3 téma dňa a veľmi ste ma zaujal vaším postojom , logickým vysvetlením problematiky okolo “korone” .
  Držím Vám aj nám jednoduchým ľudom palce , aby sa takáto správna osveta šírila. Nie ako reklamní /neviem ako ich mám nazvať/ miinister zdravotníctva atď.
  Ešte raz ďakujem a želám veľa síl vo vašej práci.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *